Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ježíš Kristus


Centrální osoba křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.
1 2 3 4 5 6 Další
Ježíš Kristus
Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodlivosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extrémisti nenávisti alebo lásky? (Martin Luther King)Kristus citáty
Ježiš dva razy vyháňal s povrazom ľudí z chrámu, ale nikoho ani raz tam na povraze neťahal. (Anton Srholec)
Kristus
Ježiš chce teba a nie tvoju prácu. (Matka Tereza)
Kristus Ježíš citáty
Ježiš je radosť, na ktorej máme mať podiel. (Matka Tereza)
Kristus Ježíš
Ježiš na vás stále čaká v tichu. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus citáty
Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh. (Richard Rohr)
Ježíš Kristus
Ježiš nerozdával fary a tituly, ale poslal apoštolov do sveta. Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne. (Anton Srholec)
Kristus Ježíš citáty
Ježiš nevylučuje z priateľstva s ním nikoho. (Benedikt XVI.)
Kristus
Ježiš sedemnásťkrát hovorí "nasledujte ma!". Ani raz nepovedal "uctievajte ma!". (Richard Rohr)
Kristus Ježíš
Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo, že dopustil, aby iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom. (Jean Vanier)
Ježíš Kristus
Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky. (Móhandás Karamčand Gándhí)Ježíš Kristus citáty
Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť. (Zdenka Schelingová)
Ježíš Kristus
Katolícka akcia je organizovaná účasť laikov na hierarchickom apoštoláte Cirkvi mimo politických strán a nad nimi, aby sa ustanovilo všeobecné kráľovstvo Ježiša Krista. (Pius XI.)
Kristus citáty
Každé ústa, ktoré utíšia, sú ústa Kristove. (Gottfried Benn)
Kristus Ježíš
Každý človek je pre mňa Kristus. (Matka Tereza)
Kristus Ježíš citáty
Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi. (Terézia z Lisieux)
Ježíš Kristus
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju. (Ján Pavol I.)
Ježíš Kristus citáty
Kňaz je láskou Kristovho srdca. (Ján Mária Vianney)
Ježíš Kristus
Krista a Cirkev nemožno od seba navzájom oddeliť. "Ježiš áno, Cirkev nie", ktorý bol v móde pred niekoľkými rokmi, preto vôbec nie je zlučiteľný s Kristovým úmyslom. (Benedikt XVI.)
Kristus Ježíš
Kristus hľadá v mojej duši Otcovu vôľu; Otec v nej hľadá Synov obraz. Keď sa v nej obidvaja stretnú, je plná Ducha Svätého. (Hans Urs von Balthasar)
1 2 3 4 5 6 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt