Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ježíš Kristus


Centrální osoba křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.
1 2 3 4 5 Další
Ježíš Kristus
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (8,21)Kristus citáty
Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. (9,26)
Kristus
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. (10,21)
Kristus Ježíš citáty
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (11,9-10)
Kristus Ježíš
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)
Ježíš Kristus citáty
Ja som cesta, pravda a život. (14,6)
Ježíš Kristus
Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.(8,7)
Kristus Ježíš citáty
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (8,32)
Kristus
Aby rástla láska, musíme si dať srdce ožiariť Kristovým svetlom. (Jozef Tomko)
Kristus Ježíš
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus
Ak poznáme Boha, bez toho aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu. (Blaise Pascal)Ježíš Kristus citáty
Apoštol je vyslancom, ale ešte prv je "znalcom" Ježiša. (Benedikt XVI.)
Ježíš Kristus
Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. (Benedikt XVI.)
Kristus citáty
Byť na kríži s Ježišom je nekonečne viac, než len rozjímať o Ježišovi na kríži. (Páter Pio)
Kristus Ježíš
Celý život je ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježiša. (Romano Guardini)
Kristus Ježíš citáty
Dnes nestačí, aby muži a ženy boli dobrí. Proti konzumizmu, pohanskému a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje nekomformistov!, rebelov Lásky! (Josemaría Escrivá)
Ježíš Kristus
Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek. (Chiara Lubichová)
Ježíš Kristus citáty
Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil. (Richard Rohr)
Ježíš Kristus
Jeden z nás, Ježiš, náš brat, prenikol aj ako človek do Božej večnosti. A v spojení s ním máme k večnosti prístup aj my cez jeho Cirkev. (Ján Chryzostom Korec)
Kristus Ježíš
Jedni rozprávajú: čakajme trpezlivo, dokiaľ nepríde Kristus. Druhí povedia: radšej dokončme stavbu Zeme. (Pierre Teilhard de Chardin)
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt