Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ježíš Kristus


Centrální osoba křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.
1 2 3 4 Další
Ježíš Kristus
Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život. - Dietrich BonhoefferKristus citáty
Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval ... Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. - H. G. Wells
Kristus
Ježíš Kristus má vliv na své poddané a dává jim příkazy, i když není viditelně přítomen v těle. - Napoleon
Kristus Ježíš citáty
Všechny armády, které se kdy daly na pochod, všechny flotily, které kdy byly postaveny, všechny parlamenty, které kdy zasedaly, všichni králové, kteří kdy vládli — ti všichni neovlivnili život člověka na zemi tak mocně. - Malcolm Muggeridge
Kristus Ježíš
Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. ... Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. - Philip Schaff
Ježíš Kristus citáty
Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. - Will Durant
Ježíš Kristus
Nepečuj o zítřek. Dosti má dnešní den na svém trápení.
Kristus Ježíš citáty
Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem.
Kristus
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. (16,15)
Kristus Ježíš
Ja som nemusela hľadať Ježiša, on našiel mňa. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus
Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. - Jan 4, 21Ježíš Kristus citáty
Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ni kamenem (...) Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. - Jan 8, 7
Ježíš Kristus
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. - Matouš 9, 13
Kristus citáty
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. - Matouš 28, 19-20
Kristus Ježíš
Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. - Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25
Kristus Ježíš citáty
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. - Jan 8, 12
Ježíš Kristus
Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. - Matouš 10, 39
Ježíš Kristus citáty
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (2,17)
Ježíš Kristus
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (5,8)
Kristus Ježíš
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (7,12)
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt