Pátek, 25. květen 2018 | Svátek má Viola Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)


Francouzský filosof a spisovatel švýcarského původu.
1 2 3 4 5 6 7 Další
Jean-Jacques Rousseau
Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.Rousseau citáty
Skoro ani nemohu myslet, když zůstávám na místě, moje tělo musí být v pohybu, má-li se do něho dostat můj duch.
Rousseau
Svoboda se nemůže nikdy znovu nabýt.
Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.
Rousseau Jean-Jacques
Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión.
Egoismus je pramenem a principem všech našich hnutí, rodí se s člověkem a neopouští ho, pokud žije.
Jean-Jacques Rousseau
Prvním ze všech zákonů je bezpochyby poslouchat zákony. Nejhorším ze všech zlořádů je poslouchat zákony jen zdánlivě, aby se pak mohly ve skutečnosti tím bezpečněji porušovat; tak se brzy stanou nejlepší zákony těmi nejzhoubnějšími.
Jediný prostředek, jak se vyhnout omylu je nevědomost.
Rousseau
Žádnou jinou knihu, než svět. Žádné jiné vyučování než fakta.
Rousseau Jean-Jacques
Moc, která pochází z lásky národů, je nepochybně největší.
Jean-Jacques Rousseau
Žena má víc ducha, muž víc génia. Žena pozoruje, muž rozumuje.Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.
Jean-Jacques Rousseau
Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou ...
Rousseau citáty
Vše na světě věčně pulsuje jako příboj. Nic tu nezachová stálé a dokonalé formy. Proto i naše city, jež se upínají k vnějšímu světu, pomíjejí a mění se stejně jako on.
Rousseau Jean-Jacques
Vládnout je mnohem nesnadnější než dobývat.
Každý chce být šťastný. Aby toho dosáhl, musí především vědět, co vlastně štěstí je.
Jean-Jacques Rousseau
Touha po blahobytu je jedinou příčinou lidského jednání.
Tisíce cest vede k bludu. K pravdě jen jedna.
Jean-Jacques Rousseau
Nechte dětství v dětech dozrát.
Rousseau Jean-Jacques
Ak nemáte chlieb, jedzte koláče.
1 2 3 4 5 6 7 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt