Pátek, 27. duben 2018 | Svátek má Jaroslav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)


Francouzský filosof a spisovatel švýcarského původu.
1 2 3 4 5 6 Další
Jean-Jacques Rousseau
Lidská zřízení se zdají na první pohled založena na hromadách pohyblivého písku. Teprve, když je zkoumáme zblízka, když odstraníme prach a písek, který obklopuje stavbu, spatříme jejich neochvějný poklad a naučíme se vážit si jejich základů.Rousseau citáty
Národ se stává slavným teprve tehdy, když se jeho zákonodárství začíná chýlit ke konci.
Rousseau
Lidské myšlení se nerodí lehce. Když se ale myšlenka zrodí, nezastaví ji nic.
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.
Rousseau Jean-Jacques
Slova, která nutí odporovat, jsou zbytečná.
Kritika je pohodlná věc, neboť na útok jedním slovem je třeba několika stran obrany.
Jean-Jacques Rousseau
Zákony se projevují veškerou svou silou jen tam, kde není krajnosti; jsou stejně bezmocné proti pokladům boháče jako proti bídě chudáka. První je obchází, druhý jim uniká; jeden dělá do plachty díru, druhý pod ní proklouzne.
Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.
Rousseau
Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.
Rousseau Jean-Jacques
Má daleko větší cenu být stále ve vědomí lidí, než být jen příležitostně obdivován.
Jean-Jacques Rousseau
Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen na to, jak si vydělat na chléb.
Jean-Jacques Rousseau
Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí.
Rousseau citáty
Urážky jsou důvody těch, kteří nejsou v právu.
Rousseau Jean-Jacques
Slova, která nutí k odporu, nejsou k ničemu.
Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.
Jean-Jacques Rousseau
Hlupák, který poroučí, může jako kdokoli jiný zločiny trestat, skutečný státník jim však dokáže předejít.
Má-li člověk opravdu zálibu ve vědách, první co pocítí, když se jim věnuje, je jejich spojitost, která působí, že se navzájem přitahují, podporují, objasňují, a že jedna se neobejde bez druhé.
Jean-Jacques Rousseau
Příliš klademe důraz na slova. Naše upovídaná výchova vychovává mluvky.
Rousseau Jean-Jacques
Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy.
1 2 3 4 5 6 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt