Sobota, 26. květen 2018 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)


Francouzský filosof a spisovatel švýcarského původu.
1 2 3 4 5 Další
Jean-Jacques Rousseau
Až uvidíte že se chystám umřít, odneste mě do stínu dubu! Slibuji Vám, že se odtud vrátím.Rousseau citáty
Moc se může předat dobře, vůle však nikoli.
Rousseau
Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.
Náboženství nás nutí věřit, že lidé jsou nerovni proto, že tomu chtěl bůh, když vymanil lidi z přírodního stavu hned po jejich stvoření.
Rousseau Jean-Jacques
Těžké je ušlechtile přemýšlet, když přemýšlíme jen nad tím, kde vzít chleba.
Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.
Jean-Jacques Rousseau
Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.
Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.
Rousseau
Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.
Rousseau Jean-Jacques
Člověk se narodil svoboden a všude je v poutech.
Jean-Jacques Rousseau
Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souloží, tím méně dětí.Nezávislost tkví v osamocenosti.
Jean-Jacques Rousseau
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.
Rousseau citáty
Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.
Rousseau Jean-Jacques
Můžete zářit ozdobami, ale líbit se budete pouze osobností.
Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.
Jean-Jacques Rousseau
Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.
Člověk si nepřeje to, co není schopen poznat.
Jean-Jacques Rousseau
Vychovávání není nic více než navykání.
Rousseau Jean-Jacques
Lid, který je přesvědčen, že vládcové pracují pouze pro jeho blaho, dovoluje svou ústupností, aby si upevnili moc.
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt