Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jan Neruda (1834 – 1891)


Významný český básník a novinář.
1 2 3 4 Další
Jan Neruda
Básnění je líčená duševní choroba.Neruda citáty
Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé.
Neruda
Český duch může sice na čas bloudit, rozmach mohutného jeho křídla může ho zanést někdy třeba až na kraj světa, ale k pivu vrátí on se najisto vždycky zase!
Neruda Jan citáty
Učená ženská podobá se vlasatici, před kterou se někteří lekají, druzí ji zase obdivujou, a ačkoliv se silně třpytí, je průhledná jakož i ohon její.
Neruda Jan
Člověku neschází síla, ale vůle.
Jan Neruda citáty
Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.
Jan Neruda
Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme, sotva jsme k ní přivoněli.
Neruda Jan citáty
Vším bych chtěl být, jen ne budoucností; co se od té, ubohé, požaduje, je už skoro nestydaté.
Neruda
Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.
Neruda Jan
Ctnost a pověst dívčí je drahý diamant; nesmí však jako tento do ohně se dát, sic se rozplyne.
Jan Neruda
Velcí mužové někdy poznávají se velmi pozdě, od činu k pomníku bývá dlouhá mezera časová, tak tomu již chtívá labyrint světa.Jan Neruda citáty
Poezie je jako přástva bílého hedvábí; když se roztřepí a stálým ohmatáním pošpiní, zprotiví se člověku nevýslovně.
Jan Neruda
Hlupci nevědí, že kritika může být jen tam, kde jsou vady, že odmlčuje se zcela tam, kde není vady, kde je harmonie, zkrátka je krása, která sama pravidla dává. Místo kiritiky zde nastoupil by pouhý popis, věc to úplně zbytečná.
Neruda citáty
Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Neruda Jan
Jistá kritika pochovává zaživa. Nejdřív hodí spisovatele do hrobu a zasypají ho blátivými hrudami, a pak teprve spisovatel umře.
Neruda Jan citáty
Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.
Jan Neruda
Hloubavá duše může samu sebe šťastnou učinit, hloubavý duch ale svět celý.
Jan Neruda citáty
Básníci zastávají duševní svobodu, a přece sami ukovají myšlenku do okovů veršů a často tato pro rým zaniknout musí.
Jan Neruda
Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!
Neruda Jan
Dětské srdce překypuje při nejmenším hned žalu, je ale dosti velké pro největší radostné dojmy. Z čeho následuje, že člověk je určen především pro radost, pro velmi mnoho radosti.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt