Neděle, 27. květen 2018 | Svátek má Valdemar Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jan Amos Komenský (1592 – 1670)


Moravský biskup Jednoty bratrské, pedagog a spisovatel.
1 2 3 4 5 Další
Jan Amos Komenský
Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.Komenský citáty
Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Komenský
Umenie vládnuť sa nezakladá na sile, či opatrnosti, ale na múdrosti.
Komenský Jan Amos citáty
Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.
Komenský Jan Amos
Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
Jan Amos Komenský citáty
Není dobré zoufat si nad pokrokem.
Jan Amos Komenský
Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.
Komenský Jan Amos citáty
Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost.
Komenský
Je třeba se vystříhat toho, abychom se někdy nespokojovali světlem odraženým a nezanedbávali světlo prvotní, neboli přímo dopadající. Chováme-li se k němu totiž příliš nedbale, můžeme ho pozbýt.
Komenský Jan Amos
Jen to chci nyní připomenouti: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé lidské pokolení, aby zmoudřelo.Jednoho jest potřebí
Jan Amos Komenský
"Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí." -Zpráva a naučení o kazatelství - Suma kazatelského uměníJan Amos Komenský citáty
Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.
Jan Amos Komenský
Lidi jsou opičky, které se napodobují.
Komenský citáty
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Komenský Jan Amos
Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
Komenský Jan Amos citáty
Ach, kéž bych více mohl, než bych chtěl.
Jan Amos Komenský
Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.
Jan Amos Komenský citáty
Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.
Jan Amos Komenský
Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?
Komenský Jan Amos
Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč.
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt