Čtvrtek, 24. květen 2018 | Svátek má Jana Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Immanuel Kant (1724 – 1804)


Pruský filozof, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských myslitelů, posledního z představitelů osvícenství, který ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy 19. století.
1 2 3 4 5 Další
Immanuel Kant
Muž je žárlivý, když miluje, žena také, aniž by milovala.Kant citáty
Bez entuziasmu se ve světě nic velkého nevykonalo.
Kant
Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle.
Kant Immanuel citáty
Stálá je jedině nestálost.
Kant Immanuel
Milovat bližního znamená s radostí plnit všechny povinnosti, které vůči němu mám.
Immanuel Kant citáty
Keď sa úprimne a dôkladne porovnávame s mravným zákonom, s jeho posvätnosťou a prísnosťou, musí z toho nevyhnutne plynúť opravdivá pokora. Avšak to, že sme schopní takéhoto vnútorného zákonodarstva, že fyzický človek sa cíti nútený uctiť si vo svojej vlastnej osobe morálneho človeka, ho zároveň povznáša a dáva mu to najvyššie sebaocenie ako pocit jeho vnútornej hodnoty, na základe ktorej nie je za žiadnu cenu podkupný a má nepomíňajúcu sa hodnotu, čo mu vštepuje úctu voči sebe samému.
Immanuel Kant
Jednou z nepochybných a čistých radostí jest odpočinek po práci.
Kant Immanuel citáty
Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Kant
Milovať blížneho znamená rád plniť každú povinnosť, ktorú voči nemu mám.
Kant Immanuel
Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.
Immanuel Kant
Prvou starosťou človeka by nemalo byť šťastie, ale to, aby bol toho šťastia hodný.Immanuel Kant citáty
Spomedzi státisícov černochov, ktorí sú dopravení zo svojich krajín, hoci mnohí z nich boli prepustení, stále ani jeden z nich nikdy nepredstavil nič skvelé v umení či vede alebo čokoľvek úctyhodnej kvality, hoci medzi bielymi niektorí neustále povstanú z najnižších vrstiev a nadradením nadaním si zaslúžia uznanie sveta. Taký výrazný je rozdiel medzi týmito dvomi rasami a zdá sa, že je rovnako veľký v mentálnych schopnostiach ako vo farbe.
Immanuel Kant
Muž je žiarlivý, keď miluje; žena i keď nemiluje.
Kant citáty
Vychovávanie je najväčší a najťažší problém, pred ktorý možno človeka postaviť.
Kant Immanuel
Nemáme do činenia s inými predmetmi ako tými, ktoré patria k možnej skúsenosti, lebo ak nám nemôžu byť dané v nijakej skúsenosti, potom sú pre nás ničím.
Kant Immanuel citáty
Maj odvahu používať vlastný rozum.
Immanuel Kant
Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.
Immanuel Kant citáty
Dobré činy len kvôli návyku prestávajú byť cnosťou. Dobro je len to, čo robíme zámerne.
Immanuel Kant
Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.
Kant Immanuel
Žiaci: Johann Gottlieb Fichte
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt