Čtvrtek, 20. říjen 2016 | Svátek má Vendelín Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Immanuel Kant (1724 – 1804)


Pruský filozof, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských myslitelů, posledního z představitelů osvícenství, který ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy 19. století.
1 2 3 4 5 Další
Immanuel Kant
Muž je žárlivý, když miluje, žena také, aniž by milovala.


Kant citáty
Bez entuziasmu se ve světě nic velkého nevykonalo.
Kant
Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle.
Kant Immanuel citáty
Stálá je jedině nestálost.
Kant Immanuel
Milovat bližního znamená s radostí plnit všechny povinnosti, které vůči němu mám.
Immanuel Kant citáty
To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností.
Immanuel Kant
Keď sa úprimne a dôkladne porovnávame s mravným zákonom, s jeho posvätnosťou a prísnosťou, musí z toho nevyhnutne plynúť opravdivá pokora. Avšak to, že sme schopní takéhoto vnútorného zákonodarstva, že fyzický človek sa cíti nútený uctiť si vo svojej vlastnej osobe morálneho človeka, ho zároveň povznáša a dáva mu to najvyššie sebaocenie ako pocit jeho vnútornej hodnoty, na základe ktorej nie je za žiadnu cenu podkupný a má nepomíňajúcu sa hodnotu, čo mu vštepuje úctu voči sebe samému.
Kant Immanuel citáty
Jednou z nepochybných a čistých radostí jest odpočinek po práci.
Kant
Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Kant Immanuel
Milovať blížneho znamená rád plniť každú povinnosť, ktorú voči nemu mám.
Immanuel Kant
Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.

Immanuel Kant citáty
Prvou starosťou človeka by nemalo byť šťastie, ale to, aby bol toho šťastia hodný.
Immanuel Kant
Spomedzi státisícov černochov, ktorí sú dopravení zo svojich krajín, hoci mnohí z nich boli prepustení, stále ani jeden z nich nikdy nepredstavil nič skvelé v umení či vede alebo čokoľvek úctyhodnej kvality, hoci medzi bielymi niektorí neustále povstanú z najnižších vrstiev a nadradením nadaním si zaslúžia uznanie sveta. Taký výrazný je rozdiel medzi týmito dvomi rasami a zdá sa, že je rovnako veľký v mentálnych schopnostiach ako vo farbe.
Kant citáty
Muž je žiarlivý, keď miluje; žena i keď nemiluje.
Kant Immanuel
Vychovávanie je najväčší a najťažší problém, pred ktorý možno človeka postaviť.
Kant Immanuel citáty
Nemáme do činenia s inými predmetmi ako tými, ktoré patria k možnej skúsenosti, lebo ak nám nemôžu byť dané v nijakej skúsenosti, potom sú pre nás ničím.
Immanuel Kant
Maj odvahu používať vlastný rozum.
Immanuel Kant citáty
Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.
Immanuel Kant
Dobré činy len kvôli návyku prestávajú byť cnosťou. Dobro je len to, čo robíme zámerne.
Kant Immanuel
Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.
1 2 3 4 5 Další

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt