Pondělí, 25. červen 2018 | Svátek má Ivan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Immanuel Kant (1724 – 1804)


Pruský filozof, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských myslitelů, posledního z představitelů osvícenství, který ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy 19. století.
1 2 3 4 Další
Immanuel Kant
V co mohu doufat?Kant citáty
Co je člověk? . Logik AA IX.25.
Kant
Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý. Kritika čistého rozumu, AA III.75.
Kant Immanuel citáty
Rozum není udělán k tomu, aby se izoloval, nýbrž aby vstupoval do společenství. Reflexionen zur Anthropologie, Nr. 897, AA XV.392.
Kant Immanuel
Lenost a zbabělost jsou příčiny, proč tolik lidí - ačkoli je příroda dávno uvolnila z cizího vedení (naturaliter maiorennes) - přece zůstávají po celý život nedospělí, a proč se jiní tak snadno stávají jejich vůdci. Je tak pohodlné být nedospělý. Co je osvícenství? AA VIII.35.
Immanuel Kant citáty
Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, A VIII
Immanuel Kant
Jednej vždy tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství. Základy metafyziky mravů B 52, Praha 1992, str. 84.
Kant Immanuel citáty
Jednej podle maxim, které mohou mít zároveň za předmět samy sebe jako obecné přírodní zákony. Základy metafyziky mravů B 79, Praha 1992, str. 99.
Kant
Krásné je to, co se líbí v prostém posouzení. Z toho plyne, že se musí líbit bez jakéhokoli zájmu. Vznešené je to, co se bezprostředně líbí proto, že klade odpor proti zájmu smyslů.. Kritika soudnosti § 68, AA V.267.
Kant Immanuel
Krásné věci ukazují, že člověk se do světa hodí a dokonce i jeho názor věcí souhlasí se zákony jeho nazírání. Logik Nr. 1820a, AA XVI.127.
Immanuel Kant
"Umění se odlišuje od přírody jako tvoření od činnosti, a produkt nebo důsledek umění jakožto dílo od produktu přírody jakožto účinku. Přísně vzato bychom měli nazývat uměním jen vytváření ze svobody; tj. z libovůle, která vychází z rozumu. Neboť, ačkoliv produkt včel nazýváme uměleckým dílem, děje se to jen kvůli analogii s ním; jakmile si totiž uvědomíme, že svou práci nezakládají na žádné vlastní rozumové úvaze, řekneme hned, že je to produkt jejich přirozenosti a jako umění je to připisováno jen jejímu tvůrci. Když při prohlídce bažiny, jak se to tu a tam stane, narazíme na kus osekaného dřeva, neřekneme, že je to produkt přírody, nýbrž umění; jeho vytvářející příčina si myslela nějaký účel, kterému tento kus dřeva vděčí za svou formu. Jinak vidíme umění snad také ve všem, co je uzpůsobeno tak, že představa toho musela v jeho příčině předcházet před jeho skutečností, aniž by však touto příčinou mohl být její účinek myšlen; nazveme-li však něco vůbec uměleckým dílem, abychom je odlišili od nějakého přírodního účinku, rozumíme tím vždy dílo člověka."Immanuel Kant citáty
(Právo je) souhrn podmínek, za nichž lze libovůli jednoho spojit s libovůlí druhého pod obecným zákonem svobody. Metafysika mravů, AA VI.230.
Immanuel Kant
Nejlepší ústava je ta, kde moc není v rukou lidí, nýbrž zákonů. . Metafysika mravů, AA VI.355.
Kant citáty
Každé jednání, týkající se práv druhých lidí, jehož maxima se nesnáší s veřejností, je neprávo. Zum ewigen Frieden, B 99, AA IX.245.
Kant Immanuel
Rozmyslu vytyčuji meze, abych uvolnil prostor víře.
Kant Immanuel citáty
Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Immanuel Kant
Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším, co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit je zločinem proti lidstvu.
Immanuel Kant citáty
Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.
Immanuel Kant
Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.
Kant Immanuel
Nebýt dospělý je tak pohodlné.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt