Sobota, 26. květen 2018 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Henry David Thoreau (1817 – 1862)


Americký filozof, esejista, moralista a básník.
1 2 3 4 Další
Henry David Thoreau
Chudoba jedné třídy vyrovnává přepych třídy druhé.Thoreau citáty
Proč žijeme v takovém kvapu a životem tak plýtváme? Jsme odhodláni zemřít hlady dříve než jsme hladovi.
Thoreau
Rádi zveličujeme důležitost každé své práce, a přece co věcí jsme ještě nevykonali!
Thoreau Henry David citáty
Vesmír jest rozsáhlejší než náš názor o něm.
Thoreau Henry David
Život většiny lidí je tiché zoufání. Čemu se říká resignace, jest jenom trvalé zoufání. Ze zoufalého města, abyste šel na zoufalý venkov a tam aby vás utěšovala neohroženost kolčav a ondater. Neustálé, byť neuvědomělé zoufání se skrývá i pod tím, co lidé jmenují svými kratochvílemi a zábavami. V nich nenaleznou zotavení, neboť to se dostavuje po práci, známkou moudrosti však je, že se nedopouštějí zoufalých skutků.
Henry David Thoreau citáty
Žádný zákon nikdy neučinil lid více spravedlivým a dvojnásobně to platí o úctě k zákonu.
Henry David Thoreau
Mnoho mužů slouží státu ne jako lidé, ale jako stroje. Oni tvoří armádu, zálohy…ve většině případů nevládnou vlastním úsudkem, nebo morálním smyslem, jsou jako stromy a půda a kameny….Takoví lidé si nezaslouží více respektu než slamění strašáci. Mají stejnou cenu jako poslušní psi, nebo koně. A přece jsou právě tito lidé považováni za dobré občany.
Thoreau Henry David citáty
Ani na okamžik nemohu uznat svoji vládu, která také vládne otrokům.
Thoreau
Nemoudří vládci a reformátoři nemohou překážet člověku, který se těší svobodným myšlenkám, představám a fantaziím.
Thoreau Henry David
Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, ktorý sis představoval...
Henry David Thoreau
Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů.Henry David Thoreau citáty
Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.
Henry David Thoreau
Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělejte základy.
Thoreau citáty
Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.
Thoreau Henry David
Nepochybuji o tom, že je osudem lidského plemene, aby při svém postupném vývoji přestal jíst zvířata.
Thoreau Henry David citáty
Být někdy nemocen je zdravé.
Henry David Thoreau
Ako by ste mohli zabíjať čas a neporaniť pritom večnosť.
Henry David Thoreau citáty
Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí.
Henry David Thoreau
Armádě o třech divizích možno odejmouti velitele a uvésti ji v nepořádek; ale nejponíženějšímu a nejprostšímu muži nemožno odejmouti jeho myšlenku.
Thoreau Henry David
Čas je jenom proud, ve kterém chytám ryby, piji z něho, ale zatím co piji, vidím písčité dno a vidím, jak je mělké. Jeho sotva znatelný tok odplyne, ale věčnost zůstává.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt