Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

George Bernard Shaw (1856 – 1950)


Irský dramatik, laureát Nobelovy ceny za literaturu.
1 2 3 4 5 Další
George Bernard Shaw
Člověk, který poslouchá rozum, je ztracen. Rozum zotročí všechny, jejichž mysl není dost silná na to, aby ho potlačila.


Shaw citáty
Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech.
Shaw
Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva - buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano.
Shaw George Bernard citáty
Divoch se klaní před modlami ze dřeva a kamene, civilizovaný člověk před modlami z masa a krve.
Shaw George Bernard
Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.
George Bernard Shaw citáty
Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek.
George Bernard Shaw
Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký.
Shaw George Bernard citáty
Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.
Shaw
Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu.
Shaw George Bernard
Debata vždycky nabude na dynamice, když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic neví.
George Bernard Shaw
Všechny velké pravdy začínají jako rouhání.

George Bernard Shaw citáty
Politické nutnosti se někdy projeví jako politické chyby.
George Bernard Shaw
Abychom se cítili ubohými, musíme mít dost času na to, abychom si mohli lámat hlavu tím, zda jsme šťastní nebo ne.
Shaw citáty
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?
Shaw George Bernard
Činnost a usilovná práce jsou jediné cesty k poznání a vědomostem.
Shaw George Bernard citáty
Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.
George Bernard Shaw
Dbej, abys dosáhl toho, co se ti líbí, nebo shledáš, že jsi nucen mít zálibu v tom, čeho jsi dosáhl.
George Bernard Shaw citáty
Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sport. Chce-li tygr zabít jeho, nazývá to člověk zvířecí krutostí.
George Bernard Shaw
Jsem si jist, že Oscar nenašel brány nebes zavřené, protože by bylo škoda nechat venku tak zábavného společníka. (o Oscaru Wildeovi)
Shaw George Bernard
Každé povolání je spiknutí proti laikům.
1 2 3 4 5 Další

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt