Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Francis Bacon (1561 – 1626)


Anglický filozof a státník. Je považován za zakladatele empirismu.
1 2 3 4 Další
Francis Bacon
Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.Bacon citáty
Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se, snad je to dokonce i stejně bolestné.
Bacon
Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.
Bacon Francis citáty
K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.
Bacon Francis
Chování si lidé navzájem předávají jako choroby.
Francis Bacon citáty
Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.
Francis Bacon
Peniaze sú dobrý sluha, ale zlý pán.
Bacon Francis citáty
Abychom mohli přírodě přikazovat, musíme ji poslouchat.
Bacon
Toť moudrost krokodýlů, že prolévají slzy, když chtějí požírat.
Bacon Francis
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.
Francis Bacon
I samo vědění je moc.Francis Bacon citáty
Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.
Francis Bacon
Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky: otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.
Bacon citáty
Lidské vědění a moc jsou totožné. Vědění je moc.
Bacon Francis
Sláva je jako zboží na tržišti: když se zdržíte déle, ceny často poklesnou.
Bacon Francis citáty
Nejlepší zbraní je zdržovat se mimo dostřel.
Francis Bacon
Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.
Francis Bacon citáty
Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.
Francis Bacon
Svou přirozenou povahou se člověk vyvíjí v bylinu nebo v býlí, ať proto první včas zalévá, druhý pleje.
Bacon Francis
Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek, a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt