Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Epikúros (341 – 270)


Řecký filosof, atomista.
1 2 3 4 Další
Epikúros
Nemôžeš žiť šťastne bez toho, že by si bol múdry, čestný a spravodlivý. Ale ani múdro, čestne a spravodlivo, keď nie si šťastný.Epikúros citáty
Bez důvěry není přátelství.
Epikúros
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
Epikúros citáty
Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.
Epikúros
Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.
Epikúros citáty
Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky, které působí některé slasti, přinášejí s sebou zmatky mnohokrát větší, než jsou tyto slasti.
Epikúros
Nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschvaluje, co já vím, a já nevím, co schvaluje dav.
Epikúros citáty
Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.
Epikúros
Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.
Epikúros
Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
Epikúros
U mnoha lidí je klid zdřevěněním, vzrušení vzteklostí.Epikúros citáty
Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.
Epikúros
Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.
Epikúros citáty
Při vědecké diskusi více získává ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
Epikúros
Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce.
Epikúros citáty
Odmyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemný styk, je veta po milostném citu.
Epikúros
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Epikúros citáty
Snažme se každého následujícího dne lépe užíti než předešlého, pokud jsme na cestě. Když pak dojdeme konce, oddávejme se vyrovnané radosti.
Epikúros
Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností.
Epikúros
Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt