Pondělí, 21. květen 2018 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Démokritos (470 – 360)


Řecký předsokratovský filozof.
1 2 3 4 Další
Démokritos
Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.Démokritos citáty
Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.
Démokritos
Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.
Démokritos citáty
Lidé prchajíce před smrtí běží za ní.
Démokritos
Podvodníci a pokrytci jsou ti, kdo dělají vše slovem a nic činem.
Démokritos citáty
Krása je život snímající závoj ze své tváře. Avšak vy jste život a vy jste závoj. Krásné věci poznávají a vyhledávají, kdo jsou k tomu nadáni.
Démokritos
Kdo nemiluje, není tuším milován ani jedním člověkem.
Démokritos citáty
Stálý styk se špatnými rozmnožuje sklon ke špatnosti.
Démokritos
Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti.
Démokritos
Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.
Démokritos
Chválit za krásné činy je krásné, ale chválit za špatné činy je dílem podvodníka a lháře.Démokritos citáty
Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné.
Démokritos
Je panovačné všechno rozprávět a nic nechtít slyšet.
Démokritos citáty
Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze.
Démokritos
Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.
Démokritos citáty
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.
Démokritos
Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.
Démokritos citáty
Snášet dobře chudobu, svědčí o rozumnosti.
Démokritos
Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.
Démokritos
U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt