Sobota, 21. duben 2018 | Svátek má Alexandra Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Albert Einstein (1879 – 1955)


Teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.
14 5 6 7 8 Další
Albert Einstein
Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.Einstein citáty
Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.
Einstein
Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.
Einstein Albert citáty
Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.
Einstein Albert
Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat.
Albert Einstein citáty
Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.
Albert Einstein
Otázka trápí mě nocí dnem, zda lidstvo či mé já blázen je.
Einstein Albert citáty
Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.
Einstein
Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.
Einstein Albert
Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.
Albert Einstein
Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.Albert Einstein citáty
Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.
Albert Einstein
Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já.
Einstein citáty
Banality lidského pachtění, jako majetek, vnějšková úspěšnost, přepych, ty mi už od mlada připadaly jako cosi opovrženíhodného.
Einstein Albert
Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídka.
Einstein Albert citáty
Prázdný žaludek je špatný politický rádce.
Albert Einstein
Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.
Albert Einstein citáty
Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.
Albert Einstein
Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti.
Einstein Albert
Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.
14 5 6 7 8 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt