Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 95. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Franz Kafka | Citáty o životě
Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu.

Franz Kafka
Dva úkoly na začátku života: Stále víc zužuj svůj kruh, a stále znovu zkoumej, zda se neukrýváš někde mimo něj.
Karel Kosík
Žít je to nejlepší, co zde dole můžeme dělat.
Karel Kosík
Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život.
Soren Kierkegaard
Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.
Život se dá snadno nivelovat na ideu státu či na ideu společnosti.
Immanuel Kant
Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.
Immanuel Kant
Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Immanuel Kant
Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu.
Immanuel Kant
Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.
Immanuel Kant | Citáty o životě
To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností.

Charles Kingsley
Vlastnil skoro všechny dary života, kromě daru, jak je používat.
Jako plod stromu, tak i život bývá nejsladším před uvadnutím.
Václav Matěj Kramerius
Žádná smrt nemůže být zlá, když předchází život dobrý.
Peter Karvaš
Život se nedá vybrat podle jídelního lístku.
Život je majetek, který má cenu jedině tehdy, když si ho nevážíme. Není nic vznešenějšího, než že ho můžeme odhodit.
Erich Kästner
Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér.
Karl Kraus
Kruci, to by se žilo, kdyby se dalo žít!
Kausová
Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas.
Eda Kriseová
Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt