Pátek, 27. duben 2018 | Svátek má Jaroslav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 94. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Josef Jungmann | Citáty o životě
Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu - cepenělost i smrt.Zdeněk Jirotka
Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.
Ellen Keyová
Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí.
Ellen Keyová
S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit.
F. Körmendi
Kamarádské manželství je nejlepší ochranou čistého života a klidného zdraví.
Theodor Körner | Citáty o životě
Teprve od té doby, co jsem začal milovat, je můj život krásný.
Franz Kafka
Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí.
Franz Kafka
Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila.
Franz Kafka
Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu.
Franz Kafka
Dva úkoly na začátku života: Stále víc zužuj svůj kruh, a stále znovu zkoumej, zda se neukrýváš někde mimo něj.
Karel Kosík | Citáty o životě
Žít je to nejlepší, co zde dole můžeme dělat.Karel Kosík
Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život.
Soren Kierkegaard
Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.
Soren Kierkegaard
Život se dá snadno nivelovat na ideu státu či na ideu společnosti.
Immanuel Kant
Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.
Immanuel Kant | Citáty o životě
Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Immanuel Kant
Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu.
Immanuel Kant
Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.
Charles Kingsley
Vlastnil skoro všechny dary života, kromě daru, jak je používat.
Jako plod stromu, tak i život bývá nejsladším před uvadnutím.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt