Pondělí, 28. květen 2018 | Svátek má Vilém Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 84. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žít pro ostatní je snadné; všichni to dělají.Ralph Waldo Emerson
Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života.
John Erskine
Mládí by mělo začínat láskou k životu.
Albert Einstein
Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.
Albert Einstein
Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.
Albert Einstein | Citáty o životě
Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.
Albert Einstein
Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.
Albert Einstein
Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.
Albert Einstein
Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.
Eurípidés
Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?
Eurípidés | Citáty o životě
Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?Eurípidés
Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!
Eurípidés
Je čisté svědomí to jediné, co stejnou cenu má jak život.
H. Elen
Život je sérií trapasů a nahodilostí.
Antoine de Saint-Exupéry
Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.
Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší.
George Eliot
Život nemůže být bez cíle - to by byla jen pouhá existence. Rovněž tak láska nemůže být bez cíle - to by bylo jen náhodné mrhání city.
George Eliot
Veliký skutek, který jsme vykonali, podněcuje nás, aby celý život náš odpovídal tomu skutku.
Epiktétos
Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.
Henri Fabre
Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt