Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 77. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Největším dobrem je žít podle přírody.

Marcus Tullius Cicero
Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.
Pedro Calderón de la Barca
S jednou láskou člověk v životě nevystačí, ale dostane se s ní nejdále.
Pedro Calderón de la Barca
Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti.
Archibald Joseph Cronin
Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu.
René Clair | Citáty o životě
Nejlepší léta přicházejí v lidském životě tehdy, když ta dobrá už jsou pryč.
John Clare
Kdyby život měl druhé vydání, nadělal bych takových korektur…
Marina Cvetajevová
Učinit život věčným skrze slovo.
Albert Camus
"Žít a umřít před zrcadlem", řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu "a umřít".Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.
Albert Camus
Žít znamená ověřovat.
Největší revoluce dějin vypukne v den, kdy všichni lidé začnou žít podle Ježíšova horského kázání.

Omar Chajjám
Nad lásky opojení není nic. Líp jednou jí se zpít než stokrát žít.
Jan Blahoslav Čapek
Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.
Josef Čapek
Život se nepíše, život se žije.
Josef Čapek
Kniha života je plná vykřičníků i otazníků.
Josef Čapek | Citáty o životě
Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov?
Josef Čapek
Člověčenstvo by mělo být obecnou mobilizací mravních sil k obhájení dobrých a pravdivých hodnot života.
Josef Čapek
Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano.
Josef Čapek
Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.
Josef Čapek
Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt