Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 76. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidský věk svůj průběh přesně stanovuje a je to jediná cesta přírody, a to docela prostá. Každému životnímu období je přidělen vhodný a pravý čas.

Marcus Tullius Cicero
Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.
Marcus Tullius Cicero
Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.
Marcus Tullius Cicero
Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.
Marcus Tullius Cicero
Historie je učitelkou života.
Žít znamená přemýšlet.
Marcus Tullius Cicero
Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe.
Marcus Tullius Cicero
Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.
Marcus Tullius Cicero
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.
Marcus Tullius Cicero
Rozvážnost je umění života.
Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.

Marcus Tullius Cicero
Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.
Marcus Tullius Cicero
Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.
Marcus Tullius Cicero
Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.
Marcus Tullius Cicero
Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
Pre učeného a vzdelaného človeka znamená žiť toľko, ako myslieť.
Marcus Tullius Cicero
Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.
Marcus Tullius Cicero
Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
Marcus Tullius Cicero
Rozum je jako světlo a záře života.
Marcus Tullius Cicero
Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt