Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 76. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.Marcus Tullius Cicero
Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.
Marcus Tullius Cicero
Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
Marcus Tullius Cicero
Pre učeného a vzdelaného človeka znamená žiť toľko, ako myslieť.
Marcus Tullius Cicero
Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.
Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
Marcus Tullius Cicero
Rozum je jako světlo a záře života.
Marcus Tullius Cicero
Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.
Marcus Tullius Cicero
Největším dobrem je žít podle přírody.
Marcus Tullius Cicero
Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.
S jednou láskou člověk v životě nevystačí, ale dostane se s ní nejdále.Pedro Calderón de la Barca
Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti.
Archibald Joseph Cronin
Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu.
René Clair
Nejlepší léta přicházejí v lidském životě tehdy, když ta dobrá už jsou pryč.
John Clare
Kdyby život měl druhé vydání, nadělal bych takových korektur…
Učinit život věčným skrze slovo.
Albert Camus
"Žít a umřít před zrcadlem", řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu "a umřít".Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.
Albert Camus
Žít znamená ověřovat.
Georges Clemenceau
Největší revoluce dějin vypukne v den, kdy všichni lidé začnou žít podle Ježíšova horského kázání.
Omar Chajjám
Nad lásky opojení není nic. Líp jednou jí se zpít než stokrát žít.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt