Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 70. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Byl to historik, který se nořil do temných vod minulosti, aby odtud vynášel perly nádhery pod slovenské slunce. Spisovatel, který velkou část svého života zasvětil své zvláštní lásce - dějinému výzkumu amerických Slováků... [Bol to historik, ktorý sa vnáral do temných vôd minulosti, aby odtiaľ vynášal perly nádhery pod slovenské slnce. Spisovateľ, ktorý veľkú časť svojho života posvätil svojej obzvláštnej láske - dejimmému výskumu amerických Slovákov.... - Andrej Žarnov]

František Xaver Šalda
Nejvíce tvoří ten, kdo nejlépe slouží životu.
Jiřina Šiklová
Je to absurdní, ale přijmeme-li tedy tu konzumní morálku "objednávka-zakázka-splnění", tak pak tedy musíme dát za pravdu těm ženám. Bohužel, v takové mizerné společnosti žijeme. Ty ženy na to mají právo. (Vyjádření k případům žen, které žalovaly nemocnice, protože se jim kvůli nepovedené interrupci či sterilizaci narodily (zdravé) děti.)
Karel Šiktanc
Jde o vnitřní sluch. O to, jak vstupují nové věci. Umění vrátit slovo, u kterého cítíte, že je ještě naživu. Musíte vědět, že slovo je ještě schopné života. (o poezii)
Václav Špála
Nemaluji přírodu, ale sebe. Motivu užívám k uplatnění sebe, abych se mohl vyžíti, rozvinouti svůj výtvarný smysl, ozvěny svých citových vznětů.
Můj život pozůstává ze samé práce. Od mého dětského mládí. A vždy ta práce musela být vydobyta. To znamená, aby ta nová etapa, do které člověk jde, nebo to nové dílo bylo dobře započato, aby v něm bylo dobře pokračováno a aby bylo dobře dokončeno. Alespoň jednotlivě. Bylo-li doopravdy dobře započato a dobře skončeno, ukáže se teprve mnohem později, za několik let.
Pierre Abélard
Žít jen pro sebe - slibují si milenci, aniž vědí, jak je to strastiplné a nudné.
Abu al-Farah Tartusi
Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.
Jakub Arbes
Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.
Diane Ackermanová
Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku.
Fred Allen | Citáty o životě
Hollywood je báječné místo k životu, ovšem pokud jste pomeranč.

Fred Allen
Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.
Woody Allen
Prosím vás, kdo by chtěl žít ve městě, kde jedinou kulturní vymožeností je to, že můžete na červenou odbočit doprava?
Woody Allen
Nevěřím v posmrtný život. Ale pro jistotu si s sebou vezmu rezervní prádlo.
Woody Allen
Život je plný osamělosti a utrpení - a uteče příliš rychle.
Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.
Archias
Muž a žena si zůstávají navzájem odpůrci, i když se vzájemně milují za účelem zachování života.
Peter Altenberg
Člověka, který může ztroskotat na svých ideálech, nazýváme životaschopným.
Joseph Addison
Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.
Alfred Adler
Je snadnější bojovat za principy než žít podle nich.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt