Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 60. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Immanuel Kant | Citáty o životě
Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.

Ernst Ludwig Kirchner
"Formy a barvy jsou krásné teprve tehdy, stanou-li se posli niterních psychických dění. Něco tajemného spočívá v podstatě lidí a věcí, barev a tvarů, a toto tajemné vše opět spojuje se životem i svědectvím smyslů - to je právě základ krásy, kterou hledám."
Ernst Ludwig Kirchner
"Z jednotlivých zážitků vyroste čas od času souhrnný symbol, mající stejný smysl jako všeplatný životní zákon. Velký básník Walt Whitman usměrňoval o ovlivňoval moje pojetí života; za mého pobytu v Drážďanech, v temných dobách bídy a hladu, byla Stébla trávy mou útěchou a povzbuzením, a jsou jimi dodnes. Pro estetiky snad tento básník nic neznamená. Je cítit půdou a prosycen životem. Je svobodný, svobodný! A je posvěcen tím, co je v umění nejvyšší. Miluje a dává, aniž by za to cokoli chtěl."
Ernst Ludwig Kirchner
"Mým cílem bylo vyjádřit zaujetí a zkušenost velkými a jednoduchými formami, a je to můj cíl podnes. Chci vyjadřovat bohatství, radost života, malovat lidi při práci i odpočinku, zachycovat jejich vzájemné reakce, vyjadřovat stejně lásku jako nenávist."
Ježíš Kristus
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. - Jan 8, 12
Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. - Matouš 10, 39
Soren Kierkegaard
Tomu, kdo se dal úzkou cestou víry, neporadí nikdo a nikdo mu neporozumí. Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň. -str.58
Soren Kierkegaard
Život nevylučuje žádného člověka, ani toho nejprostšího, a nikoho neošidí, neboť ve světě duchovním přijde zkrátka jenom ten, kdo šidí sám sebe. -str.86
Soren Kierkegaard
Životu se dá rozumět jenom zpětně - ale musí se žít dopředu.
Konfucius
Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt? [Nevíme nic o životě, jak bychom mohli vědět něco o smrti?]
Pavel Kosorin | Citáty o životě
Dnes je člověk o životě dokonale informován, ale ví toho o něm čím dál méně.

Pavel Kosorin
Člověk má žít tak, aby se necítil jako neplatící divák.
Pavel Kosorin
O prodloužení života mají zájem především ti, kteří nedosáhli na jeho smysl.
Pavel Kosorin
Dokud budou v televizi umírat lidé, bude tohle médium žít.
Pavel Kosorin
Věřím v život věčný, ale také chci vědět, kolik je hodin.
Pavel Kosorin | Citáty o životě
V době, kdy životu rozumíme nejméně, snažíme se svoje pravdy prosazovat nejhorlivěji.
Pavel Kosorin
Život je tak velký dar, že ho do smrti stačíme sotva rozbalit.
Pavel Kosorin
Život je možná jenom upoutávka na něco mnohem lepšího.
Petr Kropotkin
My vidíme ve státě instituci, která byla v historii lidských společností proto zřízena, aby zabraňovala přímému mezi lidmi, aby překážela rozvoji místní a individuelní iniciativy, aby rozbíjela stávající svobody, aby bránila novému jejich rozkvětu - a to vše proto, aby podřídila masy menšinám.......... Ano, smrt - nebo jaro! Buď stále stát, ničící individuelní a místní život, zmocňující se veškerých oborů lidské činnosti, vyvolávající války a vnitřní boje o držení moci, povrchní revoluce, které pouze zaměňují tyrany a na konec této evoluce nevyhnutelně - smrt! Nebo na kusy rozbité státy a nový život znovu počínající v tisících a tisících středisek na zásadě vytrvalé iniciativy jedince a skupin, na zásadě volné dohody.
Václav Klaus
Hra na politické šachovnici je pro někoho snad vzrušující, ale vážnost doby, v níž žijeme, a úkoly, které jsou před námi, vyžadují spíše kvalitní politický program a politiky, které ho budou umět realizovat než vynalézavou politickou taktiku (i když připouštíme, že se bez nich politika také neobejde). (VK:Proč jsem optimista?1992)

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt