Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 57. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Bez lásky sa nedá žiť, bez bolesti sa nedá milovať.

Françoise Saganová
Šťastím pre mňa je predovšetkým dobre žiť.
Bertrand Russell
Báť sa lásky znamená báť sa života. A kto sa bojí života, je už z troch štvrtín mŕtvy.
Pavol Rusko
Budem si hľadať pozíciu, ktorá nebude na očiach s vedomím, že i napriek tomu sa mi patrí poďakovať osudu za všetko dobré a úspešné, čo ma v živote stretlo. Hovorí sa, že každý má v živote len 15 minút slávy. Som si vedomý, že už teraz som nad limit. [Z rozhovoru, že čo bude robiť v prípade neúspechu o krachu strany ANO (po parlamentných voľbách v roku 2002)]
Erasmus Rotterdamský
Najprv musíme vedieť, čo Kristus učil, potom to musíme žiť.
Romain Rolland | Citáty o životě
Cieľom umenia nie je sen, ale život.
Gene Roddenberry
V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie... na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je. [Thats been a question, one of the big questions in my life. What is a human? What are the elements that make a human? Its a search for... how many elements do you get before you say, "Yes, its human," where before you were saying its not human. (angl.)]
Gene Roddenberry
Počas celého života som mal toľko problémov s emóciami, a tak som si myslel, že by bola zábava napísať niekoho, kto ten problém nemá. [I have had so much trouble with emotion in my life I thought it just would be fun to write someone who didnt have that problem. (angl.)]
Michel Quoist
Žiť znamená milovať.
Michel Quoist
Láska je množstvo prejavených "áno", vymedzujúcich život medzi množstvom "nie".
Marcel Proust | Citáty o životě
Vždy, keď si uvedomíme svoje šťastie, zrodí sa v nás nová túžba žiť.

Marcel Proust
V živote nie je dôležitá osoba, ktorú milujeme, ale skutočnosť, že milujeme.
Plinius mladší
Pretože nám nie je súdené dlho žiť, zanechajme po sebe niečo ako svedectvo, že sme žili.
Plútarchos
Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu.
Titus Maccius Plautus
Myš nikdy nezverí svoj život len jedinej diere. [Mus aetatem non lubili uni umquam committit suam. (lat.)]
Platón | Citáty o životě
Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť - žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť.
Pius XI.
Kto rasu alebo národ, alebo štát, alebo štátnu formu, alebo nositeľov štátnej moci, alebo iné hodnoty spoločenského života - ktoré v rámci pozemského poriadku zaujímajú dôležité a ctihodné postavenie - vytrháva z ich pozemskej hodnotovej stupnice a robí z nich najvyššiu normu všetkých ostatných, aj náboženských hodnôt a modloslužobnícky ich zbožňuje, ten prevracia a falšuje Bohom vytvorený a Bohom ustanovený poriadok. Taký človek má ďaleko k pravej viere v Boha a k chápaniu života, ktoré by bolo v súlade s touto vierou.
Pablo Picasso
Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.
Jean Paul
Umenie nie je chlebom, ale vínom života.
Boris Leonidovič Pasternak
Za bránou život šiel svojou cestou, neúčastný, ako ho neprávom nazývajú. (Sprievodný list, 1930)

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt