Pondělí, 21. květen 2018 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 51. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Paul Iby | Citáty o životě
Mělo by být na každém knězi, jestli se rozhodne žít dobrovolně v celibátu nebo mít rodinu. Řím je příliš upjatý...nesmělý.princ z Walesu Charles
Můj obrovský problém v životě je, že vlastně nevím, jaká je moje životní role.
Zbyněk Havlíček
Žiji život a píši báseň / A chci psát život a žít báseň
Petr Haničinec
Ve svém životě jsem hrál krále, detektivy, zamilované blbečky i zamilované moudré lidi, hrubce, tupce, dobré komunisty, špatné komunisty i vrahy. Důsledky jsem v soukromí jaksi nezpozoroval.
Egon Hostovský
"Žít v USA, Anglii nebo ve Švédsku jako spisovatel a psát znovu a znovu o osudech cizinců znamená ztratit zájem domácích čtenářů, kteří nenalézají ve vašich knížkách nic, co se jich osobně dotýká."
K životu potřebujeme srdíčko, které tluče, ale i srdce, které hladí.
George Harrison
Zkus si uvědomit, že to všechno je na tobě, nikdo jiný tě nemůže změnit a přimět k tomu, abys viděl, že jsi jen takhle malý a že život proudí v tobě a bez tebe.
Robert Fulghum
Vědění má smysl pouze v případě, že se odrazí v každodením životě. (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Školka hluboko v nás)
Erasmus Rotterdamský
Neznát nic představuje nejšťastnější život.
Epikúros
Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.
Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.Albert Einstein
Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.
Viktor Dyk
Nacionalismus nesmí být pouhou náladou, musí být životním přesvědčením, světovým názorem, má-li mít hodnotu a má-li být života schopný.
Felix Maria Davídek
V mém životě je důležité, že jsem se narodil, že jsem se stal římskokatolickým knězem a že jsem byl uvězněn komunistickou StB. Zvláště poslední dvě skutečnosti mi dali mnohé pochopit. Nic od vás nečekám, nic od vás nechci. Kdykoliv jsem ochoten jít na smrt. Stručný životopis pro potřeby vězeňské služby 1960
Felix Maria Davídek
Život má přednost před kodexem.
Pohlavní výběr závisí na převaze určitých jedinců nad druhými stejného pohlaví, což se týká propagace druhů; zatímco přírodní výběr závisí na vítězství obou pohlaví, v každém věku, za normálních podmínek života.
Pierre de Coubertin
Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře. L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’?tre bien battu. (obvykle zkracováno na "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.")
Robert Clive
Zdá se, že jsem předurčen něco vykonat. Budu tedy žít. (po druhém pokusu o sebevraždu)
James Bond
Žijete jen dvakrát, pane Bonde.
Jan Berwid-Buquoy
Slaboch má po ruce vždy nějakou výmluvu. Jeho cesta životem je soustavně dlážděna jakýmisi údajnými, neviditelnými překážkami. Ovšem pro člověka s odhodlanou myslí žádné takové překážky neexistují. Arogance, odpor, pochybnosti, výsměch a nedůvěra jiných, vůči němu, v jeho nitru naopak podněcují touhu zvítězit. Rozvoj člověka je závislý na jeho vlastním úsilí. Kdyby skutečné překážky neexistovaly, zastavil by se pokrok.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt