Pondělí, 28. květen 2018 | Svátek má Vilém Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 48. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Na rozdíl od partie dámy nemůžeme jednou hraný život znovu začít a hru opakovat, i když litujeme toho, jak jsme hráli.Marcus Aurelius
Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.
Marcus Aurelius
Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.
Marcus Aurelius
V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.
Marcus Aurelius
Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.
Marcus Aurelius
Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.
Aischylos
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.
Aischylos
Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.
Matthew Arnold
Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší.
Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.Aristotelés
Život záleží v pohybu.
Abdu´l-Bahá
Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku.
Andrej Žarnov
Byl to historik, který se nořil do temných vod minulosti, aby odtud vynášel perly nádhery pod slovenské slunce. Spisovatel, který velkou část svého života zasvětil své zvláštní lásce - dějinému výzkumu amerických Slováků... [Bol to historik, ktorý sa vnáral do temných vôd minulosti, aby odtiaľ vynášal perly nádhery pod slovenské slnce. Spisovateľ, ktorý veľkú časť svojho života posvätil svojej obzvláštnej láske - dejimmému výskumu amerických Slovákov.... (o Konštantínovi Čulenovi)]
Vladimír Čermák
Osobně mám za to, že při rozhodování Ústavního soudu často již nepostačuje znalost zákonů, ale že významnou roli hrají i disciplíny jako je filozofie, politologie, sociologie, historie a podobně.... Potřeba takového přístupu ke spravedlnosti bude stále naléhavější, obdobně jako se například ukazuje stále naléhavějším chápání demokracie nejen jako určité formy státu, ale i jako způsobu života.
Juli Zehová | Citáty o životě
Život je dnes těžší, neexistuje nic velkého, v co by se dalo věřit, žádné povinnosti, které by se musely plnit, žádné zvyky, na které se lze těšit, a to, co kdysi tvořilo rodinu, jsou dnes rozprchlí jedinci, které člověk miluje, nebo zoufale lituje - dá se to už těžko rozlišit. -str.248
Frank Zappa
Život je jedna velká žranice, vládnu světu z radnice.
Oscar Wilde
Skutečné tajemství života je v tom, co vidíme, ne v tom, co nevidíme.
Oscar Wilde
Žádný muž ještě v životě neuspěl, pokud neměl podporu žen.
Jan Werich
Lidem, kteří prožívali francouzskou revoluci nebo tatarské nájezdy, připadal život stejně těžkej jako nám, když s nasazením všech sil sháníme česnek nebo cihly. Velikost je přece relativní.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt