Pátek, 21. říjen 2016 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 48. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.

Hans Urs von Balthasar
Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.
Richard Bach
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.
Antifón z Rhamnúntu
Na rozdíl od partie dámy nemůžeme jednou hraný život znovu začít a hru opakovat, i když litujeme toho, jak jsme hráli.
Marcus Aurelius
Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.
Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.
Marcus Aurelius
V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.
Marcus Aurelius
Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
Marcus Aurelius
Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.
Marcus Aurelius
Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.
Aischylos | Citáty o životě
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Aischylos
Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.
Matthew Arnold
Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší.
Louis Armstrong
Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
Aristotelés
Život záleží v pohybu.
Abdu´l-Bahá | Citáty o životě
Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku.
Andrej Žarnov
Byl to historik, který se nořil do temných vod minulosti, aby odtud vynášel perly nádhery pod slovenské slunce. Spisovatel, který velkou část svého života zasvětil své zvláštní lásce - dějinému výzkumu amerických Slováků... [Bol to historik, ktorý sa vnáral do temných vôd minulosti, aby odtiaľ vynášal perly nádhery pod slovenské slnce. Spisovateľ, ktorý veľkú časť svojho života posvätil svojej obzvláštnej láske - dejimmému výskumu amerických Slovákov.... (o Konštantínovi Čulenovi)]
Vladimír Čermák
Osobně mám za to, že při rozhodování Ústavního soudu často již nepostačuje znalost zákonů, ale že významnou roli hrají i disciplíny jako je filozofie, politologie, sociologie, historie a podobně.... Potřeba takového přístupu ke spravedlnosti bude stále naléhavější, obdobně jako se například ukazuje stále naléhavějším chápání demokracie nejen jako určité formy státu, ale i jako způsobu života.
František Ringo Čech
Sex je životní energie, nutí mě, abych byl dobrej.
Juli Zehová
Život je dnes těžší, neexistuje nic velkého, v co by se dalo věřit, žádné povinnosti, které by se musely plnit, žádné zvyky, na které se lze těšit, a to, co kdysi tvořilo rodinu, jsou dnes rozprchlí jedinci, které člověk miluje, nebo zoufale lituje - dá se to už těžko rozlišit. -str.248

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt