Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 119. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Boj za právo je poezie života.Jan Sobotka
Chytří se uplatní v životě, moudří v čítankách.
Sókratés
Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.
Sókratés
Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.
William Shakespeare
Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.
Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.
Jonathan Swift
Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
Jonathan Swift
Život je neustálý podvod ve velkém i malém.
Jonathan Swift
Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život.
Jonathan Swift
Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.George Bernard Shaw
V životě jsou všichni rovni; smrt dává vynikajícím vyniknout.
George Bernard Shaw
Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.
George Bernard Shaw
Život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě.
George Bernard Shaw
Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.
Hra je živý organismus, a ne mechanická konstrukce... zápletka je zkáza příběhu, a proto i zkáza hry, která je především příběh... hra nikdy nemá mít zápletku, protože, má-li v sobě přirozený život, bude se konstruovat sama, jako rostlina když kvete, a to mnohem krásněji, než by ji dokázal vědomě konstruovat autor.
George Bernard Shaw
Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi.
George Bernard Shaw
Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel - sportovců.
George Bernard Shaw
Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr.
George Bernard Shaw
Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt