Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - 102. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
André Maurois | Citáty o životě
Mnoho lidí si kazí život představou neštěstí, které jim hrozí.

André Maurois
Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.
André Maurois
Mnozí lidé si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí.
André Maurois
Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není?
André Maurois
Láska znamená zapomenout na sebe a žít pro blaho své lásky.
Moliere | Citáty o životě
V životě následuj dobré, v psaní zkušené.
Moliere
Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje celý život.
Aristide Maillol
To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne.
John C. Maxwell
Život je z 10% to, co se mi stane a 90% to, jak na to reaguji.
Michel de Montaigne
Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.
Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít.

Michel de Montaigne
Kdo by lidi učil umírat, učil by je žít.
Michel de Montaigne
Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo.
Michel de Montaigne
V lidském společenství nepotřebujeme my, lidé, o nic víc úřadů, pravidel a životních předpisů, než jich potřebují jeřábi nebo mravenci ve svém.
Michel de Montaigne
Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit.
Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý.
Michel de Montaigne
Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky.
Mazra
Nebojím se o svůj život, strach činí člověka malým a nedůstojným.
Charles Louis Montesquieu
Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.
Henry de Montherlant
Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt