Pátek, 24. březen 2017 | Svátek má Gabriel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o žárlivosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Stendhal | Citáty o žárlivosti
Člověk, který na všechny žárlí zůstane navždy chuďasem.

Žárlivost je buď projev hloupého děcka v člověku nebo chorobné zatmění duše.
Anatole France
Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.
Marcel Achard
Muži většinou žárlí na své předchůdce, zatímco ženy žárlí na své nástupkyně.
Diane Chamberlain
Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých.
U ženy je láska stejně často dcerou žárlivosti jako její matkou.
Immanuel Kant
Muž je žárlivý, když miluje, žena také, aniž by milovala.
Hésiodos
Ženy na sebe nežárlí jen tehdy, když na jednu připadají dva muži.
Antoine de Saint-Exupéry
Člověk bez řádu, žárlící na souseda, pokud ho soused v něčem převyšuje, se snaží strhnout ho na svou úroveň.
Romain Rolland
Dítě je jediná bytost, na níž žena může přenést své žárlivé požadavky, aby milovala a byla milována.
Žárlivost je přechod mezi láskou a nenávistí.

Leo Buscaglia
Žárlivost probouzí silné emoce, ale sama o sobě nepřivádí k pozitivní akci. Stává se záludným procesem, který nám brání vidět věci takové, jaké jsou.
John Gay
Žárlivost ženy nám vnutkají myšlenky na něco, co by nás nikdy nenapadlo.
Francisco Largo Caballero
Žárlivost je bližní příbuzná závisti, než lásce.
Neznámý autor
Žárlivost je zdroj muk pro milujícího, vyrážek pro milovaného.
Žárlivost je bližší příbuzná závisti než lásce.
James Hilton
Žárlivá žena jen dokazuje, že nezná svého muže natolik, aby věděla, že vlastně nemá nač žárlit.
Jean Dutourd
Touha vlastnit se u ženy projevuje žárlivostí. Žena, která nežárlí, je ženou, která svého muže nemiluje, nebo už nemiluje.
Josef Hanzlík
Motýl nežárlí na květinu, že se s ní před ním mazlil jiný, stejně jako květina nevyčítá motýlovi, že zamilovaně poletoval kolem jiných.
Ivan Olbracht
Žalář není slepota, žalář není žárlivost, žalář je láska.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt