Pátek, 23. březen 2018 | Svátek má Ivona Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) i všichni níže postavení, i když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba.Lukáš Krivošík
Vtip je v tom, že "kapitalista" tu bol Mojžiš a "socialistami" boli tí, čo tancovali okolo zlatého teľaťa. Nie naopak! Kapitalizmus môže existovať len v spoločnosti, ktorá svojimi zákonnými a morálnymi normami posväcuje ľudský život, monogamnú rodinu, záväznosť zmluvných vzťahov, poctivosť a súkromné vlastníctvo. To sú veci, ktoré posväcuje Desatoro a bez tých zásad by nikdy nevznikla západná civilizácia ani jej bohatstvo. Sú to socialisti a zástancovia rôznych druhov spolitizovaného sociálneho cítenia, ktorí sa klaňajú zlatému teľaťu dialektického materializmu. [.týždeň 31/2006]
C. Northcote Parkinson
Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší složitost a složitost přináší rozklad.
Edmund Burke
Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie.
Ladislav Quis
Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich méně rozhledu a světla.
Jean Dutourd | Citáty o zákonu
Milenka, nezákonná láska, se chová opačně než manželka. Víceméně tuší, že v ní milenec zrazuje všechno, co má kolem sebe a co je mu podobné. Snaží se tedy, aby se co nejvíce odlišila.
Karl Marx
Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.
Ian Stevenson
Reinkarnace je nejspravedlivějším náboženstvím. Každému, kdo se provinil proti zákonu lásky k bližnímu, dává v obnoveném pozemském životě možnost napravit to, v čem chyboval. Psychologie bude muset pohřbít mnohé staré a často velmi oblíbené teorie - a formulovat nové, ve kterých vědecky prokázaná reinkarnace zaujme klíčové místo.
Plinius starší
Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.
Jeden král, jedna víra, jeden zákon. Un roi, une foi, une loi.
Gottfried Keller | Citáty o zákonu
Oko je původcem a udržovatelem nebo ničitelem lásky. Mohu si předsevzít, že budu věrný. Oko si nepředsevezme nic, to poslouchá řetězu věčných přírodních zákonů. Luther mluvil jen jako normální člověk, když řekl, že se nemůže podívat na žádnou ženu, aniž ji nepožádal.Rudyard Kipling
Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.
Giordano Bruno
Jako všechny zákony světa, i pravda je stálé a neměnná.
Paul Claudel
Hle, stránka, která, když je obrácena, osvěcuje všechno jako velký ilustrovaný list misálu na počátku kánonu. Hle, zářivá, červeně zbarvená velká stránka, oddělující dva Zákony. Všechny brány se zároveň otvírají, všechny protiklady mizí, všechny rozpory jsou vyřešeny. ( o velikonocích)
Albert Einstein
Pokiaľ sa matematické zákony vzťahujú na skutočnosť, nie sú presné, pokiaľ sú však presné, nevzťahujú sa na skutočnosť.
William Saroyan | Citáty o zákonu
Keby som bol diktátorom, zakázal by som zákonom požičiavanie kníh.
Payne
Poslanec Jičínský napsal v roce 1956: Socialistická zákonnost se veřejně hlásí k tomu, že poraženým buržoazním třídám vědomě odnímá občanská práva, aby jim znemožnila znovu převzít moc.
Quintus Horatius Flaccus
K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost?
Emil Vachek
Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti.
Neznámý autor
Někdy zákony spí, nikdy však neumírají.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt