Čtvrtek, 18. leden 2018 | Svátek má Vladislav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.Emanuel Rádl
Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)
Vladimír Mináč
Ze zapálených kazatelů se lehce stávají přikazovatelé a zákonodárci; z hledačů nových cest vylučovatelé jedině správné trasy.
Antonio Canizares Llovera
Tak jako se dnes omlouváme za otrokářství, budeme jednou prosit o odpuštění za interrupční zákony.
Immanuel Kant
Jednej podle maxim, které mohou mít zároveň za předmět samy sebe jako obecné přírodní zákony. Základy metafyziky mravů B 79, Praha 1992, str. 99.
Plinius starší | Citáty o zákonu
Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.
Thomas Hobbes
Žádosti a jiné lidské vášně nejsou samy o sobě hřích. Nejsou hřích ani samy činy, vycházející z těchto vášní, dokud nebyl vydán zákon je zakazující.
Konfucius
Zákon života je múdrym ľuďom nejasný, ale čoraz viac a viac sa vyjasňuje podľa toho, ako sa ním riadia. Zákon života je obyčajným ľuďom jasný, ale čoraz viac a viac sa zatemňuje podľa toho, ako sa ním neriadia.
Publilius Syrus
Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.
Matthew Arnold
Sympatie budia sympatie. Na tomto zákone sa zakladá láska.
Zlatý zákon lásky zní: "Miluj a budeš milován!".Immanuel Kant
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.
Immanuel Kant
Nejlepší ústava je ta, kde moc není v rukou lidí, nýbrž zákonů. . Metafysika mravů, AA VI.355.
Jean-Jacques Rousseau
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.
Publilius Syrus
Kde soudí ten, kdo obviňuje, platí síla, ne zákon.
Gottfried Keller | Citáty o zákonu
Oko je původcem a udržovatelem nebo ničitelem lásky. Mohu si předsevzít, že budu věrný. Oko si nepředsevezme nic, to poslouchá řetězu věčných přírodních zákonů. Luther mluvil jen jako normální člověk, když řekl, že se nemůže podívat na žádnou ženu, aniž ji nepožádal.
Richard Le Galliene
Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že mrzutý obličej je urážlivý nemrav a nejtěžší překážka jakéhokoli úspěchu.
Ivan Gasparovič
Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv. (o maďarském zákoně, kterým získávají maďarské občanství i osoby bez trvalého pobytu v zemi)
Erich Kästner
Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže.
Mark Twain
Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt