Čtvrtek, 20. říjen 2016 | Svátek má Vendelín Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - 9. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
John Stuart Mill | Citáty o zákonu
Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví.

John Stuart Mill
Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.
Georg Christoph Lichtenberg
Hluboké, často neuvážené úctě k starým zákonům, starým zvykům a starému náboženství děkujeme za všechno zlo na světě.
Gabriel Laub
Nula není obyčejné nic. Je to nic opírající se o železný zákon své nezbytnosti.
Gabriel Laub
Kdyby v starozákonních dobách existovalo autorské právo, nemohlo by vzniknout ani křesťanství, ani islám.
Livy | Citáty o zákonu
Žádný zákon nemůže dostatečně uspokojit všechny.
Stanisław Jerzy Lec
Hlavním zákonem tzv. demokracie se stalo počítati hlavy, ale nedbati mozků.
Gottfried Keller
Oko je původcem a udržovatelem nebo ničitelem lásky. Mohu si předsevzít, že budu věrný. Oko si nepředsevezme nic, to poslouchá řetězu věčných přírodních zákonů. Luther mluvil jen jako normální člověk, když řekl, že se nemůže podívat na žádnou ženu, aniž ji nepožádal.
Erich Kästner
Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže.
Rudyard Kipling
Počítej se zákony, ale i s tím, že existují výjimky.
Král nad lidem, nad králem zákon stojí.

Immanuel Kant
Keď sa úprimne a dôkladne porovnávame s mravným zákonom, s jeho posvätnosťou a prísnosťou, musí z toho nevyhnutne plynúť opravdivá pokora. Avšak to, že sme schopní takéhoto vnútorného zákonodarstva, že fyzický človek sa cíti nútený uctiť si vo svojej vlastnej osobe morálneho človeka, ho zároveň povznáša a dáva mu to najvyššie sebaocenie ako pocit jeho vnútornej hodnoty, na základe ktorej nie je za žiadnu cenu podkupný a má nepomíňajúcu sa hodnotu, čo mu vštepuje úctu voči sebe samému.
Immanuel Kant
Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství.
Immanuel Kant
Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.
Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.
Adolf Hitler | Citáty o zákonu
Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židostvu.
Hippiás z Elidy
Zákony trestají pomlouvače tak jako zloděje, ačkoli nás okrádají o nejkrásnější majetek - přátelství.
Hippiás z Elidy
Zákon, jsa tyranem lidí, vnucuje mnohé proti přírodě.
Hippiás z Elidy
Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.
Václav Havel
Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, obhájcem, soudcem, zákonem.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt