Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - 7. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Zákony se projevují veškerou svou silou jen tam, kde není krajnosti; jsou stejně bezmocné proti pokladům boháče jako proti bídě chudáka. První je obchází, druhý jim uniká; jeden dělá do plachty díru, druhý pod ní proklouzne.

Jean-Jacques Rousseau
Národ se stává slavným teprve tehdy, když se jeho zákonodárství začíná chýlit ke konci.
Jean-Jacques Rousseau
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.
Emanuel Rádl
Mravní zákon je všelidský a když platí jen pro některé, není mravný! Sociálnost a mravnost souvisejí.
Plinius starší
Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.
Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani ctnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznemenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrněn, korigován. Pod záminkou veřejné užitečnosti a ve jménu obecného zájmu být využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, vysáván, klamán, okrádán; a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti ohodnocen důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, vyplísněn, zbit, odzbrojen, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen, odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen, a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn, zneuctěn. Taková je vláda, její spravedlnost, její morálka! Ó, lidská bytosti! Je možné, že po šedesát století jsi hnila v této odpornosti?
Payne
Poslanec Jičínský napsal v roce 1956: Socialistická zákonnost se veřejně hlásí k tomu, že poraženým buržoazním třídám vědomě odnímá občanská práva, aby jim znemožnila znovu převzít moc.
Jan Procházka
Nejslabší autority takřka zákonitě používají nejsilnějších slov.
Orosius Paulus
Bránit se proti násilí násilím dovolují totiž všechny zákony a veškeré právo.
C. Northcote Parkinson
Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší složitost a složitost přináší rozklad.
Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit.

C. Northcote Parkinson
Parkinsonův druhý zákon: Výdaje narůstají úměrně s příjmem.
Thomas Paine
Představa dědičných zákonodárců je stejně absurdní jako dědičný matematik, či dědičný mudrc, stejně absurdní jako dědičný poeta laureatus.
Neznámý autor
V manželském vztahu zcela zákonitě a nutně proběhne boj o dominanci.
Neznámý autor
Někdy zákony spí, nikdy však neumírají.
Neznámý autor | Citáty o zákonu
Neznalost zákona škodí a nikoho neomlouvá.
Neznámý autor
Zákon lásky: pampeliška od milého je vždycky víc než orchidej od kamarádky.
Novalis
V pojmu zákona je obsažena účinnost. Neúčinný zákon není zákon.
Novalis
Právě pro jednoduchost svých základních zákonů je morálka v praxi tak těžká.
Murphy
Kahnův zákon: efektivnost zasedání komise je nepřímo úměrná počtu účastníků a času strávenému rokováním.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt