Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Publilius Syrus | Citáty o zákonu
Kde soudí ten, kdo obviňuje, platí síla, ne zákon.Publilius Syrus
Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.
Percy Bysshe Shelley
Básníci jsou neuznávání zákonodárci světa.
George Bernard Shaw
Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje.
Lucius Annaeus Seneca
Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.
Lucius Annaeus Seneca
Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.
William Saroyan
Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.
John Steinbeck
Jsou případy, že si musí člověk ze zákona vybírat.
Samuel
Práce je zákonem našeho bytí, je živým principem, pomocí kterého lidé a národy jdou vpřed.
Šalamoun | Citáty o zákonu
Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti, kteří ho zachovávají, se jim stavějí na odpor.Baruch Spinoza
Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.
Arnold Schoenberg
Hudba není je jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat.
Pavel Jozef Šafárik
Národ, jenž má vědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší svůj duchovní život, sám jej zavrhuje a jeho se zříká, páchá na sobě samovraždu a přerušuje tím věčné zákony Boží.
Pavel Jozef Šafárik
Teorie krásného umění se mění každou chvíli, ale zákony pravdy a krásy jsou nekonečné.
Auguste Rodin | Citáty o zákonu
Plocha a objem jsou zákony veškerého života a veškeré krásy.
Jean-Jacques Rousseau
Prvním ze všech zákonů je bezpochyby poslouchat zákony. Nejhorším ze všech zlořádů je poslouchat zákony jen zdánlivě, aby se pak mohly ve skutečnosti tím bezpečněji porušovat; tak se brzy stanou nejlepší zákony těmi nejzhoubnějšími.
Jean-Jacques Rousseau
Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.
Jean-Jacques Rousseau
Zákony se projevují veškerou svou silou jen tam, kde není krajnosti; jsou stejně bezmocné proti pokladům boháče jako proti bídě chudáka. První je obchází, druhý jim uniká; jeden dělá do plachty díru, druhý pod ní proklouzne.
Jean-Jacques Rousseau
Národ se stává slavným teprve tehdy, když se jeho zákonodárství začíná chýlit ke konci.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt