Středa, 26. září 2018 | Svátek má Andrea Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - 3. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žádná moc nesmí platit víc než zákony.



Václav Bělohradský
Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.
Boris Šťastný
Jsme vedeni přesvědčením, že lidská odlišnost je přirozenou a ničím a nikým nevymýtitelnou součástí lidského bytí, součástí, která doprovází lidstvo od samého počátku existence a bude lidstvo provázet až do jeho zániku. Jsme vedeni přesvědčením, že přirozené rozdíly mezi lidmi a vzájemné vztahy s nimi související nemůže žádný zákon uměle odstranit.
Vladimír Čermák
Osobně mám za to, že při rozhodování Ústavního soudu často již nepostačuje znalost zákonů, ale že významnou roli hrají i disciplíny jako je filozofie, politologie, sociologie, historie a podobně.... Potřeba takového přístupu ke spravedlnosti bude stále naléhavější, obdobně jako se například ukazuje stále naléhavějším chápání demokracie nejen jako určité formy státu, ale i jako způsobu života.
Henry David Thoreau
Žádný zákon nikdy neučinil lid více spravedlivým a dvojnásobně to platí o úctě k zákonu.
Hrozné počasí! Ani zákonnou manželku by ven nevyhnal!
Emanuel Rádl
Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)
Jan Masaryk
Já si vzpomínám, když táta ještě žil, jak k němu chodili naši agrárníci a servírovali mu třikrát denně místo jídla nápad postavit komunistickou stranu mimo zákon. Táta byl vždycky rozhodně proti tomu. Jednou se mě zeptal, co si myslím o těchhle pokusech našich státníků zbavit se opozice touto snadnou cestou. Tak jsem mu řekl, že když jsme jako kluci čutali merunu, nikdy nám nenapadlo jít k soudci a chtít po něm, aby vyhodil ze hřiště těch jedenáct kluků, kteří hráli proti nám. Mohl vyloučit jenom ty, kteří nehráli fair. Jenže dneska nejsem tak docela jistý, že komunisté vůbec kdy hráli fair. Oni totiž ve skutečnosti nikdy neuznávali, že by stejná pravidla platila pro obě strany. Jenže teď nám nastříleli už trochu moc gólů a taky nikde nevidím soudce, který by si troufal odpískat faul.
Clive Staples Lewis
Naše postavení by bylo naprosto beznadějné nebýt jednoho. Existuje jedna věc v celém vesmíru, o níž víme víc, než se můžeme dozvědět z vnějšího pozorování. Tou věcí je člověk. Lidi nejen pozorujeme, lidmi jsme. Proto také víme, že se lidé nacházejí pod mravním zákonem, který nevytvořili, ale který nemohou zapomenout, a o němž vědí, že by ho měli být poslušni. ... Kdyby někdo studoval člověka zvenčí a neznal jazyk, takže by nemohl obdržet žádnou z našich informací zevnitř a byl odkázán na pozorování toho, jak si počínáme, nikdy by nezískal nejmenší důkaz o existenci mravního zákona. ... Stejně tak bychom se nikdy nemohli nadít, že pokud by bylo něco nad nebo za pozorovanými fakty, mohli bychom to objevit zvenčí. ... Kdyby mimo vesmír existovala nějaká řídící síla, nemohla by se nám ukazovat jako jeden z faktů uvnitř tohoto vesmíru - o nic víc než můžeme říci, že architekt domu je ve skutečnosti v tom domě zdí, schodištěm nebo krbem. Mohli bychom očekávat, že se projeví jediným možným způsobem, a sice v nás samých jako vliv nebo příkaz... [z knihy K jádru křesťanství, str. 24]
Josef II.
"Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy." (1777)
Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege. Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů. [Pro Cluentio 53]



Antonio Canizares Llovera
Tak jako se dnes omlouváme za otrokářství, budeme jednou prosit o odpuštění za interrupční zákony.
Romain Rolland
První zákon umění:
Lánský,
Zákon o nachlazení: 1. Když je nachlazen muž, je "bezmocný". 2. Když je nachlazená žena, je to "jen posmrkávání".
Ludwig Wittgenstein
Osud je opakom prírodného zákona. Prírodný zákon môžeme skúmať a využiť, osud nikdy. (pravdepodobne v roku 1947)
Anton Srholec | Citáty o zákonu
Viera je chodenie po vode. Predstav si vodu pri jednom stupni. Je to normálna studená voda. Zníž teplotu o dva stupne a je ľad na ktorom môžeš tancovať. Aj naše telo ak prestane zohrievať krv, nepríde do iných siločiar, do novej zákonitosti, skupenstva?
Ján Slota
Nie je normálne, aby sme uzákonili v rámci školstva alebo armády ľudí, ktorí sú zvrhlí a zhovädilí.
William Saroyan
Keby som bol diktátorom, zakázal by som zákonom požičiavanie kníh.
Pavol Rusko
V praxi má tento zákon určité opodstatnenie. Kým sa nevytvorí silná stredná vrstva dodávateľov, spracovateľov, výrobcov. Neviem, či vy, páni, podnikáte, ale my áno. Aj so sortimentom, ktorý je nadviazaný na reťazce. Napríklad minerálna voda. Viem, aké problémy to výrobcom robí. Zákonom sme aspoň nastavili komunikačnú povinnosť medzi dodávateľmi a reťazcami. Dám vám desiatky príkladov nekorektného a arogantného správania sa konkrétnych ľudí z reťazcov. Mali sme elementárne problémy, ktoré vyplývali aj z toho, že na 70-80 % sa o sortimente reťazcov rozhoduje v Prahe. Čo je anomália, s ktorou EÚ nepočíta. Tu si reťazec sadne do Prahy a vďaka rečovej príbuznosti obsluhuje aj Slovensko. Samozrejme, s tým nič neurobíme. [Reakcia na otázku komu pomohol zákon o obchodných reťazcoch (21. september 2004)]
Pius XI.
Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre6, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy.




© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt