Úterý, 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - 2. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ian Stevenson | Citáty o zákonu
Reinkarnace je nejspravedlivějším náboženstvím. Každému, kdo se provinil proti zákonu lásky k bližnímu, dává v obnoveném pozemském životě možnost napravit to, v čem chyboval. Psychologie bude muset pohřbít mnohé staré a často velmi oblíbené teorie - a formulovat nové, ve kterých vědecky prokázaná reinkarnace zaujme klíčové místo.Ježíš Kristus
Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.- Matouš 5, 20
Immanuel Kant
Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.
Jiří X. Doležal
Odpověď na otázku, co tedy se sezonními depresemi dělali lidé před vynálezem antidepresiv, je více než jednoduchá: Nic. Nemedicinalizovali přirozený stav - smutek přicházející s podzimem, s koncem vegetačního cyklu - a podzimní rozlady chápali jako zákonitou součást roku, jako pouhou reflexi všeobecného umírání, které příroda každý rok na podzim podstupuje.
Anton Pavlovič Čechov
Medicína je mojou zákonnou manželkou a literatúra je mojou milenkou. Vždy keď ma jedna omrzí, strávim noc s druhou.
Jestvuje zákon, podľa ktorého nám sa nikdy nemôže stať to, čo sa ustavične stáva iným. Toto pravidlo spisovatelia neraz pripomínajú. Je nepodvratné, lebo kým nás priatelia ešte poznávajú, myslíme, že sa nešťastie dá napraviť. A keď nás prenikne vedomie jeho nenapraviteľnosti, priatelia nás prestávajú poznávať, a akoby na potvrdenie pravidla my sami sa zmeníme na iných, totiž na takých, čo sú povolaní vyhorieť, vyjsť na mizinu, dostať sa pred súd alebo do blázinca. (Vzdušné trate, 1924)
Voltaire
První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.
Romain Rolland
První zákon umění:
Když nemáš co povědět, mlč.
Když máš co povědět, pověz a nelži.
John Ruskin
Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a vyjímečnou nutností, nikoli naplněním věčného životního zákona.
Jean-Jacques Rousseau
Soucit nás nutí spěchat bez uvažování na pomoc těm, které vidíme trpět. V přírodním stavu nahrazuje zákony, mravy i ctnost, s tou výhodou, že se nikdo nepokouší neposlechnout jeho sladký hlas.
Ladislav Quis | Citáty o zákonu
Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich méně rozhledu a světla.Petronius
Co zmohou zákony tam, kde vládnou jen peníze?
Murphy
Fosterův zákon: Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí šťouralové.
Murphy
Willoughbyho zákon: chcete-li někomu názorně předvést, že stroj nebo přístroj nefunguje, bude v té chvíli fungovat.
Rudyard Kipling
Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.
Alfred Kinsey | Citáty o zákonu
Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky.
Immanuel Kant
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.
Jean Genet
Kdo nezná zákony, připravuje se o potěšení je přestupovat.
Richard Le Galliene
Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že mrzutý obličej je urážlivý nemrav a nejtěžší překážka jakéhokoli úspěchu.
Eurípidés
Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt