Neděle, 24. červen 2018 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o zákonu - 10. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Hérodotos | Citáty o zákonu
Chudoba je po všechen čas vlastní sestrou Řecka, statečnost je vlastnost získaná jako plod moudrosti a přísných zákonů, a tou se Řecko brání proti chudobě a tyranii.Miroslav Holub
Boj proti blbosti se řídí 3 termodynamickým zákonem. Nedá se vyhrát, prohrát, remizovat, ale nesmí se z boje odejít.
Hérakleitos
Lid má bojovat o zákon jako o hradbu.
Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.
Sacha Guitry
Prostitutky jsou zákonem pronásledovány, ale prostituce je zákonem chráněma.
O lásce se říká, že je to vrtošivý a neovladatelný cit, který přichází jako nemoc, ale i ona má jak všechno své zákony a příčiny.
Johann Wolfgang Goethe
Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou.
Johann Wolfgang Goethe
Kdybychom měli studovat všechny zákony, neměli bychom skoro žádný čas je překračovat.
Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.
Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.
Ludwig Feuerbach | Citáty o zákonu
Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí.
Epikúros
Zákony jsou kvůli moudrým, nikoli aby sami nekřivdili, nýbrž aby jim nebylo křivděno.
Jean Dutourd
Milenka, nezákonná láska, se chová opačně než manželka. Víceméně tuší, že v ní milenec zrazuje všechno, co má kolem sebe a co je mu podobné. Snaží se tedy, aby se co nejvíce odlišila.
Benjamin Disraeli
Když jsou lidé čestní, zákony mají smysl, když jsou zkorumpovaní, zákony se porušují.
Matematika nepotřebuje indicie, ta má jasná pravidla, jo to opravdu záviděníhodná věda. Zákony myšlení takovou jasnost postrádají. Bohužel. Rozum poslal na elektrické křeslo vrahy, o kterých se později ukázalo, že byli nevinní.
Erich von Däniken
Lidský duch razí cestu navzdory varování a předsudkům. Navzdory archaickému mene tekel, že voda patří rybám a vzduch ptákům, dobyl člověk i tyto živly, ačkoli pro ně nebyl stvořen. Létá - na posměch všem takzvaným zákonům a v atomových ponorkách žije celé měsíce pod hladinou. Svou inteligencí si tvořil křídla a žábry, které mu byly přírodou odepřeny.
Démosthénés
Zákonodárce chtěl postihem nejslabšího provinění, totiž urážky na cti, zabránit provinění nejhoršímu, poslednímu, aby nedošlo k vraždě, aby se postupně nepřecházelo od urážek k ranám, od ran k prolévání krve, k vraždám.
Gustave Courbet
Nesmělost je nejen v rozporu s přirozeností milenců, ale odporuje samotným přírodním zákonům lásky.
Aulus Cornelius Celsus
Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt