Pátek, 20. červenec 2018 | Svátek má Ilja Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o vzdělání - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Paul Arden | Citáty o vzdělání
To, co se učíte ve škole jsou fakta, známá fakta. Vaším úkolem je si tyto fakta osvojit a zapamatovat. Čím víc si zapamatujete, tím úspěšnější jste. Ti, kterým se ve škole nedaří se nezajímají o fakta nebo se k nim fakta nedostávají takovou formou, která jim přijde zajímavá. Někteří jednoduše nemají tak dobrou paměť. Paměť, ale stejně není to, co rozhoduje o tom, zda v dnešním světě uspějete.Lucius Annaeus Seneca
Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem.
Karel Engliš
Jsme povinni sděliti budoucí generaci své vědomosti nabyté dlouhou zkušeností, aby se vyvarovala chyb, které byly našimi učiteli. (1930)
Jan Amos Komenský
Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
Charles Louis Montesquieu
Lidé, kteří se rádi vzdělávají, nejsou nikdy nečinní.
Eduard Bass | Citáty o vzdělání
Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky.
Kosmas
Které věže, byť sebevětší, které hradby sebepevnější mohou odolati lásce a milence odloučiti? Nade vším vítězí láska.
Angelo Rotta
Ještě včera jsem důrazně protestoval u generálního tajemníka ministerstva zahraničí proti opatřením vlády a ještě jednou jsem ho upozornil, na všechno nehumánní a protikřesťanské ve způsobu a rozsahu boje vedeného proti Židům. Řekl jsem také, že Svatý otec bude hluboce zarmoucen, když uvidí, že se Maďarsko, až dosud považované za křesťanský národ, dalo cestou, která je v rozporu s učením evangelia. - zpráva Svatému stolci z konce dubna 1944
Aischylos
Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.
Gabriel Laub
Neučte děti přiznávat se k chybám, berete jim možnost stát se politiky!
Keď som mal 14 - 15 rokov, áno, chcel som byť. To bolo niekedy v roku 1972. Pamätám si na rozhovor s otcom, ktorý mi povedal, že v komunistickom režime je novinár sluhom režimu, ktorý poväčšine musí konať proti svojmu svedomiu. Chápal som to a na gymnáziu som začal nachádzať záľubu v matematike. [29. október 2005]Benjamin Franklin
Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.
Václav Klaus
Hluk je neodstranitelnou součástí životního prostředí člověka, protože je důsledkem aktivního a produktivního života lidí. Snaha hluk beze zbytku odstranit (nebo jej totálně plánovat a regulovat) je neslučitelná se samotnou podstatou svobodné společnosti. -Odůvodnění veta zákona o hodnocení hluku v životním prostředí 9. 2. 2005
Jaroslav Med
Studenti a mladší kolegové často nechápou, že idealizovat první republiku je blbost. Sociální jistoty tehdy vůbec neexistovaly. Takže situace byla drastická, hlavní potíže způsobila hospodářská krize.
Ambrose Bierce
Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná tolik smrtí.
Nesmíte se ničeho bát a nesmíte říkat, že to nepůjde. Všechno musíte dokázat, třeba s velkým vypětím, ale dokážete všechno. (ke svým žákům)
Gilbert Keith Chesterton
Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší škole.
Konfucius
Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi.
Jakub I. Stuart
Především se naučte znát a milovat Boha, ke kterému jste zavázán dvojím způsobem: nejdříve vás učinil člověkem a pak z vás učinil malého Boha a posadil vás na trůn, abyste vládli druhým lidem. (Karlovi I.)
John Ruskin
Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt