Pátek, 21. září 2018 | Svátek má Matouš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o vzdělání - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
John Ruskin | Citáty o vzdělání
Čtení a psaní nelze nazvat malým vzděláním, když napomáhá lidem, aby byli lepší ke všem tvorům.



Richard Bach
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Marcus Tullius Cicero
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.
Marcus Tullius Cicero
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Leonardo da Vinci
Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
Umění se vskutku stalo stalo prvním učitelem národů.
Vitruvius
Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.
Neznámý autor
Chybami se učíme.
Bill Gates
Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.
Carl Gustav Jung
Zdravý člověk lidi nemučí, mučite-li se stávají ti, co byli mučeni.
Paul Arden | Citáty o vzdělání
Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě.



Jaroslav Hašek
Nejspokojenější lidé jsou právě ti, kterým násilím nebyla vnucena vzdělanost.
Gabriel García Márquez
Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu.
Vítězslav Novák
Že se stal Vítězslav Novák učitelem mnoha českých i cizích skladatelů, nebylo náhodou. Novák byl k tomuto úkolu předurčen osudem. Uvědomíte si to, povšimnete-li si tektonické stránky Novákovy tvorby. Novákův smysl pro hudební stavbu má povahu takřka pudovou. - Karel Janeček
Graham Greene
Zbraně se vždycky dají odebrat padlým, ale nejdřív se člověk musí naučit zabíjet.
Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a prvořadých je tak 6 %. - Petr Piťha v přednášce "Velká iluze českého školství", přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové
Erich Fromm
Člověk se nemůže naučit soustředění, nestane-li se citlivým sám k sobě.
Gabriel Laub
Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci.
Jan Hus
Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).
Ramón Gómez de la Serna
Od motýlů se můžeme učit, jak vykonávat krátké návštěvy.




© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt