Pondělí, 25. červen 2018 | Svátek má Ivan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o vzdělání - 4. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Opravdu mohla Sněhurka už napořád šťastně žít, jestliže princ věděl, že nějakou dobu sdílela domácnost se sedmi velmi malými muži? Ani náhodou. Při každé rodinné hádce by jí to určitě připomněl.(Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Jak to bylo dál)Milton Friedman
S úctou k platům učitelů… Špatní učitelé jsou značně přepláceni a dobří učitelé jsou značně nedoceněni. Platové tabulky mají sklon sjednocovat a řídit se víc věkem.
Milton Friedman
Dobročinnost a ekonomie jsou neslučitelné v každém případě. Kdokoli si chce hrát na dobrodince, ať tak činí za vlastní peníze.
Robert Fico
Internátne školy pre rómske deti sú jediným riešením rómskej problematiky.
Woody Allen
Kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
Duša bez učiteľa, akokoľvek čnostná, je ako rozpálený uhoľ, ponechaný na seba: skôr vychladne, ako sa rozhorí.
Milton Friedman
S úctou k platom učiteľov... Zlí učitelia sú značne preplácaní a dobrí učitelia sú značne nedoplácaní. Platové tabuľky majú sklon zjednocovať a riadiť sa viac vekom. [With respect to teachers salaries .... Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority. (en)]
Jan Werich
Jestliže neumíš naučíme, jestliže nemůžeš pomůžeme ti, jestliže nechceš nepotřebujeme tě.
Jaroslav Vrchlický
Rozloučení těžké jest, však v něm je život!
Peter Ustinov
Intelektuálové mají mnohem větší schopnost říkat nesmysly než lidé bez vzdělání.
Žena je předmět, který můžeš studovat jak chceš, vždy v něm najdeš něco zcela nového.Jean Paul
Slabosti velikánů uhodnou malí lidé, jako děti uhodnou slabosti učitelů.
Gabriel Laub
Učíme se po celý život. Až na školní léta.
Konfucius
Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!
Aulus Gellius
Knihy jsou němí učitelé.
Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.
Leonardo da Vinci
Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.
Chérie Carter-Scottová
Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé.
Jára Cimrman
Život je nejlepší školou života.
Napoleon Bonaparte
Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt