Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o vzdělání - 11. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Thomas Merton, hovorí o emauzských učeníkoch toto: Keď sa títo muži vracali naspäť do Jeruzalema, jediný dôvod ich radosti bol ten, že uvideli Pána. A to je - hovorí Thomas Merton, povolaním každého z nás. Zbadať Pána, vidieť ho. V situáciách života, v ľuďoch, v tom, čo sa práve deje.Clive Staples Lewis
Skúsenosť je tvrdý učiteľ, ale poučíš sa. Môj Bože, poučíš. C.S.Lewis (Criminal minds,s05e13)
Lao-c’
Dobrý človek je učiteľom horšieho, horší človek je materiálom človeka dobrého. Ten, kto si neváži svojho učiteľa, alebo nemá rád materiál, s ktorým pracuje, dopúšťa sa chyby.
Ján Kostra
Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo ju bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.
Jan Amos Komenský
Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.
Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
Jan Amos Komenský
S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.
Ján Kalinčiak
Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.
Ján Pavol II.
Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.
Ježíš Kristus
Usilovali sa ho definitívne zastaviť, tým že ho pribili na kríž a zapečatili hrob. A našli ho na ceste do Emauz v spoločnosti dvoch malomyseľných učeníkov, Krista nič nezastaví... (Alessandro Pronzato)
Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo. (Ján Pavol II.)Ježíš Kristus
Krista a Cirkev nemožno od seba navzájom oddeliť. "Ježiš áno, Cirkev nie", ktorý bol v móde pred niekoľkými rokmi, preto vôbec nie je zlučiteľný s Kristovým úmyslom. (Benedikt XVI.)
Ľubomír Jahnátek
Výroky ministra hospodárstva považujeme za škandalózne, nezlučiteľné s výkonom funkcie ústavného činiteľa. Sú priamym návodom, rovno výzvou na korupciu najmä v oblastiach, za ktoré nesie zodpovednosť.
Johann Friedrich Herbart
Nuda je smrteľný hriech učiteľa.
Heinrich Heine
Skúsenosť je dobrá škola, len školské poplatky sú veľmi vysoké.
Maxim Gorkij | Citáty o vzdělání
Život je mi univerzitou.
Johann Wolfgang Goethe
Učíme sa len od toho, koho milujeme.
Aulus Gellius
Knihy sú nemí učitelia.
Sigmund Freud
Veľká otázka, ktorú nie som schopný zodpovedať ani po tridsiatich rokoch skúmania ženskej psychiky, je "Čo vlastne ženy chcú?". [Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: »Was will eine Frau eigentlich?« (nem.)]
F. Scott Fitzgerald
Naučme sa preukázať človeku priateľstvo, pokiaľ je živý, a nie až keď zomrie.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt