Pondělí, 20. listopad 2017 | Svátek má Nikola Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Dick Gregory | Citáty o víře
Nikdy jsem nevěřil na Santa Clause. Do naší čtvrti by se žádný běloch po setmění neodvážil.Francis Bacon
Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti.
Václav Morávek
Věřím v Boha a ve své pistole! - motto Václava Morávka
Norbert Wiener
Primitivní víra v pokrok je přesvědčením, které nesvědčí o síle, ale o povolnosti, a tudíž o slabosti.
Aristotelés
Když básník vypráví věci neuvěřitelné, neomlouvá ho, že vyprávění odpovídá skutečnosti.
Osho | Citáty o víře
Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.
David Rath
Malíř Ivan Bukovský: Chci věřit, že hybatelem událostí nejsou žádné machinace ani zlá vůle, ale jen a pouze kulturní analfabetismus a infantilita hejtmana a členů krajské rady. O tom koneckonců svědčí i umístění Masarykova portrétu od Vladimíra Zubova v hejtmanově kanceláři. Jednání zastupitelstva Středočeského kraje, 18.3.2009, ihned.cz
Jean Cocteau
Věřím v slepé štěstí; jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které namám rád.
Jonas Ridderstrale
Dříve jsme důvěřovali autoritám jen proto, že byli na vrcholu. Dnes nevěříme nikomu a ničemu. Důvěru je třeba si zasloužit.
John Stuart Mill
Jeden člověk, který v něco věří se vyrovná devadesátidevíti, kteří mají pouze zájem.
Ray Bradbury | Citáty o víře
Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství?Jan Blahoslav
Vrabci se vadí o cizí proso často. Tak lidé o víru, nemajíce ji, ale o cizí vadí se. (Pochodně zažžená)
Arthur Hailey
Na patologii si chirurg nacvičuje operace beze strachu, že mu důvěřivý pacient zemře.
Maria Altmannová
Teď říkají, že Rakousko bylo obětí nacistů. Věřte mi, nebylo. Ženy házely na vojáky květy, zvony na kostelech vyzváněly. Vítali je s otevřenou náručí.
Johann Wolfgang Goethe
Víra není počátek, ale konec všeho vědění.
Nevěřte nikdy prvnímu dojmu, protože ten je vždycky správný.
Charles Spurgeon
Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je člověk bez víry.
Blaise Pascal
Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
Gabriel Laub
Chytrý světec se snaží věřit v boha i v ráji.
Jaroslav Mostecký
Závěrečná stránka knihy archivář: Tuto knihu věnuji všem, kteří zahynuli v plamenech a v mučírnách křesťanských katů. Měli smůlu, že se narodili v době, kdy měli křesťané faktickou a nezpochybnitelnou moc v celé Evropě a ve velké části světa. Jen ve střední Evropě (Německo a Čechy) do poloviny 17. století bylo upáleno na hranicích na 300 000 lidí. Tisíce dalších zemřely na mučidlech a na následky mučení. Viníci byli jak na straně katolíků, tak na straně protestantů. Dnes je křesťanství představováno jako učení tolerance a lásky k bližnímu a výše zmíněné věci jsou prezentovány jen jako zneužití církevní moci odsouzeníhodnými jedinci. Kdo by tomu věřil?
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt