Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Mají tendenci se sdružovat do organizací a usilovat o vysoké funkce. Moderní přístup je považuje za zdravé lidi, já bych se nebál, že se neumějí přihlásit o svá práva. Tyhlety ostrůvky existují.... Máte firmy ovládané věřícími, emancipovanými ženami, homosexuály. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo, jsou to zájmová lobby. (o homosexuálech jako reakce na tvrzení Jaromíra Duška, že ovládají ministerstvo dopravy)

Stephen King
Existuje bod, ve kterém je nutno důvěřovat, protože jinak hrozí šílenství.
Robert Francis Kennedy
V každé zemi a v každé době existují lidé, kteří se snaží překážet dějinému pokroku. Obávají se budoucnosti, nedůvěřují současnosti a přejí si jistotu, tak jako pohodlí minulé doby, které ve skutečnosti nebyli a existují pouze v jejich představách.
Winston Churchill
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. (Fámu o tomto údajném Churchillově výroku rozšířil německý ministr propagandy Joseph Goebbels.)
Jan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
Viktor Fischl | Citáty o víře
Kdo nevěří v Boha, věří kdečemu. Můj rozum a můj smysl pro lidský řád mi nedovolí nevěřit.
Fernando Arrabal
Současný terorismus je ve své podstatě náboženský, a proto to nebude dlouho trvat a brzy skončí. Opírá se o víru a náboženství, které už nemá žádnou moc, aby se postavilo světu, vědě. Lidé ztratili víru v Boha, svět je agnostický. Věda a sex nás brzy osvobodí.
50 Cent
Vždycky jsem byl velmi ambiciózní. Nevěřím, že ambicióznost je osvojitelná vlastnost. Podle mne se s ní rodíte, je to součást osobnosti. A já se pořád budu pokoušet pohnout se dál, dostat se na další úroveň. A vím, že při pokusu na něco dosáhnout jednou zemřu.
Walther
Věř, ale hleď komu. - Fide, sed cui vide.
Walther von der Vogelweide
Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř.
Víra je ptáče, které zpívá, ještě když je noc temná.

Lev Nikolajevič Tolstoj
Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
Henri Troyat
Muž si při nevěře pouze odskočí na dovolenou, zatímco nevěrná žena páchá zločin proti lásce.
George Bernard Shaw
Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.
George Bernard Shaw
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.
Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí. Myslím, že čím déle lidé spolu žijí, tím více se milují.
Friedrich Schiller
Nevěřme v lidi příliš.
Zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat.
Malost lidem nedovolí věřit v něco víc, než je vidět.
Friedrich Rückert
Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece mu věříš.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt