Úterý, 17. červenec 2018 | Svátek má Martina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Stephen King | Citáty o víře
Existuje bod, ve kterém je nutno důvěřovat, protože jinak hrozí šílenství.Robert Francis Kennedy
V každé zemi a v každé době existují lidé, kteří se snaží překážet dějinému pokroku. Obávají se budoucnosti, nedůvěřují současnosti a přejí si jistotu, tak jako pohodlí minulé doby, které ve skutečnosti nebyli a existují pouze v jejich představách.
Winston Churchill
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. (Fámu o tomto údajném Churchillově výroku rozšířil německý ministr propagandy Joseph Goebbels.)
Jan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
Viktor Fischl
Kdo nevěří v Boha, věří kdečemu. Můj rozum a můj smysl pro lidský řád mi nedovolí nevěřit.
50 Cent | Citáty o víře
Vždycky jsem byl velmi ambiciózní. Nevěřím, že ambicióznost je osvojitelná vlastnost. Podle mne se s ní rodíte, je to součást osobnosti. A já se pořád budu pokoušet pohnout se dál, dostat se na další úroveň. A vím, že při pokusu na něco dosáhnout jednou zemřu.
Walther
Věř, ale hleď komu. - Fide, sed cui vide.
Walther von der Vogelweide
Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř.
Rabíndranáth Thákur
Víra je ptáče, které zpívá, ještě když je noc temná.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
Henri Troyat | Citáty o víře
Muž si při nevěře pouze odskočí na dovolenou, zatímco nevěrná žena páchá zločin proti lásce.George Bernard Shaw
Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.
George Bernard Shaw
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.
Josef Václav Sládek
Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí. Myslím, že čím déle lidé spolu žijí, tím více se milují.
Friedrich Schiller
Nevěřme v lidi příliš.
Zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat.
Malost lidem nedovolí věřit v něco víc, než je vidět.
Friedrich Rückert
Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece mu věříš.
Jean-Jacques Rousseau
Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem.
Petronius
Nedělá dobře ten, kdo rychle uvěří.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt