Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - 24. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Válka je příliš vážnou záležitostí, než aby mohla být svěřena armádě.

Albert Camus
Žít znamená ověřovat.
Pierre Curie
Patřím k těm, kteří věří s Nobelem, že nové technické objevy přinesou lidstvu víc dobra než zla.
Pedro Calderón de la Barca
Věřit ve svět je zrada.
Marcus Tullius Cicero
Kdo jednou křivě přísahal, tomu se potom nedá věřit, i kdyby přísahal při vícero bozích.
Lháři obvykle nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu.
Marcus Tullius Cicero
Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.
Gaius Iulius Caesar
Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.
Gaius Iulius Caesar
Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.
Gaius Iulius Caesar
Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.
Lidé rádi věří tomu, co si přejí.

George Gordon Byron
Musíme nejprve věřit ve vyšší typ lidství, v krásu a dobro, abychom mohli milovat.
Samuel Butler
Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou.
Bossnet
Největší zmatek vnáší do mysli víra v to, v co se nám chce věřit, navzdory tomu, co vidíme.
Walter Benjamin
Sex je náboženství pro nevěřící. Pokud je spojení dvou lidí obřadem, je to náboženství jako každé jiné.
Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, co sám nevěří.
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Karel Havlíček Borovský
Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.
Ludwig Börne
Vlády, které potlačují svobodu slova, neboť zjevované pravdy jsou pro ně nepohodlné, jednají jako děti, které zavírají oči, aby nebyly viděny.
Napoleon Bonaparte
Mám pouze jedinou vášeň, jedinou milenku, Francii. Spím s ní. Ona se mi nikdy nezpronevěřila.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt