Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - 16. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
George Orwell | Citáty o víře
Tajemství vládnutí spočívá totiž v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.

Zdeňka Ortová
I věřící nakupují za nekřesťanské ceny.
Vítězslav Nezval
Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.
Neznámý autor
Nevěř nikomu. Nejmíň sám sobě.
Neznámý autor
Pravidlo 3N: Nikdy nikomu nevěř!
Neznámý autor | Citáty o víře
Svému srdci můžeš vždycky věřit.
Neznámý autor
Nevěř pochvalám toho, komu jsi učinil dobře.
Neznámý autor
Uživej dne, co nejméně věříc následujícímu.
Neznámý autor
Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.
Neznámý autor
Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží.
Neznámý autor | Citáty o víře
Naivní je slovo, které výstižně popisuje toho, kdo věří, že tě opravdu zajímá, zeptáš-li se ho, jak se mu daří.

Neznámý autor
Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji.
Neznámý autor
Buď otevřený, aby Ti lidé uvěřili. Říkej co děláš a dělej co říkáš.
Neznámý autor
Člověk musí nejprve věřit, než může vidět výsledky své víry.
Neznámý autor
Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit.
Neznámý autor | Citáty o víře
Paulus Silentarius

Nevěřím , nevěřím
že láska je jen pouhý klam.
Láska je. Vím to, vím,
Vždyť na ni právě teď umírám.
Neznámý autor
Co si přejeme, tomu rádi věříme.
Neznámý autor
Důvěřuj, avšak hleď komu důvěřuješ.
Neznámý autor
Milovat není jen mít rád, milovat je věřit, odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.
Neznámý autor
Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt