Pátek, 21. říjen 2016 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - 10. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Muslim, který obchoduje se Švýcary, je nevěřící. (reakce na výsledek švýcarského referenda o stavbě mešit)

Sri Chinmoy
Štěstí je naším rodným právem, jen tomu musíme věřit.
Gilbert Keith Chesterton
To nejvíc neuvěřitelné na zázracích je, že se stávají. [The most incredible thing about miracles is that they happen.]
Gilbert Keith Chesterton
Svoboda projevu v naší moderní civilizaci prakticky znamená, že musíme mluvit pouze o bezvýznamných věcech. Nesmíme mluvit o víře, protože je to neliberální; nesmíme mluvit o chlebě a sýru, protože je to přízemní; nesmíme mluvit o smrti, protože je to skličující; nesmíme mluvit o zrození, protože je to netaktní.
Claude Adrien Helvétius
Každý dobře vidí to, co vidí, ale nikdo se nemá dost na pozoru před svou nevědomostí a snadno věří, že to, co na věci vidí, je vše, co tam může vidět.
Fere libenter homines id quod volunt credunt. - Lidé rádi věří tomu, co si přejí.
Ralph Bunche
Mám řadu velmi silných předsudků. Jsem hluboce zaujatý proti nenávisti a nesnášenlivosti. Jsem zaujatý proti rasové a náboženské bigotnosti. Jsem zaujatý proti válce a zaujatý pro mír. Mám sklon věřit v dobrotu bližního svého a to mne vede k tomu, že žádný problém v lidských vztazích není neřešitelný. Mám silný sklon podporovat OSN a jeho schopnost udržovat světový mír. [I have a number of very strong biases. I have a deep-seated bias against hate and intolerance. I have a bias against racial and religious bigotry. I have a bias against war, a bias for peace. I have a bias which leads me to believe in the essential goodness of my fellow man, which leads me to believe that no problem of human relations is ever insoluble. And I have a strong bias in favor of the United Nations and its ability to maintain a peaceful world.]
Edvard Beneš
…oni (komunisté) všichni bez výjimky lžou. Je to obecný rys všech komunistů, obzvláště Rusů. Mým největším omylem bylo, že jsem až do poslední chvíle nechtěl věřit, že Stalin mi cynicky a chladnokrevně lhal, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho záruky, dané mně a Masarykovi, byly vědomým a záměrným podvodem. (tajný vzkaz, který Beneš poslal 14 dní před svou smrtí přátelům do exilu; zdroj Ferdinand Peroutka: Byl dr. Beneš vinen? Masarykův Demokratický svaz, Paříž 1949, citováno z sds.cz)
Maria Altmannová
Teď říkají, že Rakousko bylo obětí nacistů. Věřte mi, nebylo. Ženy házely na vojáky květy, zvony na kostelech vyzváněly. Vítali je s otevřenou náručí.
Woody Allen
Na posmrtný život nevěřím, ale pro jistotu si beru rezervní spodní prádlo.
Robert Fulghum | Citáty o víře
Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Zig Ziglar
Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího než jste vy sami.
Jiří Žáček
Trpaslíci věří, že jejich velikost závisí na výšce podstavce.
Oscar Wilde
Obyčejné ženy se vždycky utěší. Některé tím, že si začnou libovat v sentimentálních barvách. Jakživ nevěřte ženě, ať je jakkoliv stará, která nosí světlefialové barvy, nebo ženě přes pětatřicet, která má ráda růžové stužky. To vždycky znamená, že jde o ženy s historií. Jiné zas nalézají velikou útěchu v tom, že najednou začnou objevovat dobré vlastnosti u svých manželů. Chlubí se člověku do tváře svým manželským štěstím, jako kdyby šlo o nějaký úžasně okouzlující hřích. Vždycky si najdou nějakou útěchu. A to jsem se ještě nezmínil o té nejdůležitější... Že si žena opatří obdivovatele některé jiné ženy, když přijde o vlastního.
Oscar Wilde
Ženy, jimž muži důvěřují, vypadají jako dokonale nešťastné.
Oscar Wilde | Citáty o víře
Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vidí.
Oscar Wilde
Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli.
Norbert Wiener
Primitivní víra v pokrok je přesvědčením, které nesvědčí o síle, ale o povolnosti, a tudíž o slabosti.
Alfred North Whitehead
Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá.
Jiří Wolker
Lidé lidem dveře otevírají.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt