Pátek, 24. březen 2017 | Svátek má Gabriel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o úspěchu a neúspěchu - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel nějak uplatnit.

Blaise Pascal
Vládá založená na idejích a fantazii se po nějakou dobu udrží u moci, je vnímána jako mírná a je respektována dobrovolně. Avšak vláda založená na síle se drží u moci dlouho. Z toho vyplývá, že ideje jako by světu kralovaly, avšak úspěšnějším systémem je tyranie síly.
Ioan Holender
V jakékoli době jsou skutečně důležité jen dvě věci: co hrajete a s kým. To je naprostý základ. Díla, která hrajeme, nejsou o nic méně důležitá než umělci, kteří je interpretují. (o úspěchu Vídeňské státní opery)
Albert Einstein
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
Démokritos
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.
Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.
Jan Berwid-Buquoy
Na velkých hodinách života je pouze jeden ukazatel, "Teď"! Ulice "Potom", nás přivede k domu "Nikdy"! Velké hodiny času odbijí každý den, každou hodinu a každou minutu našeho života. Tyto časové hodnoty už se nikdy nevrátí. Promarněné dny a hodiny jsou nenávratně ztraceny. Proč se nerozhodnout hned, s úmyslem udělat něco pořádného a dotáhnout to dokonce? Jestliže nás obyčejné úsilí přivádí k solidním úspěchům, což teprve úsilí neobyčejné?
Winston Churchill
Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Milan Zelený
Podnik je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.
Hal Urban
Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem.
Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence.

Bertolt Brecht
V blízkosti chyb rostou úspěchy.
William Makepeace Thackeray
Škaredý a schopný muž má u žen úspěch jen někdy, ale hezký hlupák je neodolatelný.
Jean Rostand
Tajemství úspěchu je vybrat si ze dvou možností tu třetí.
George Abbot
Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší.
Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně.
Úspěch plodí úspěch.
Robert Fico
Pod zodpovednosťou v politike rozumiem predovšetkým stanovenie si reálnych cieľov. Na ich dosiahnutie však treba použiť legitímne prostriedky. ...politik musí prijímať osobnú politickú zodpovednosť za úspech alebo neúspech.
Sofia Lorenová
Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých.
Čuang-c´,
Narození a umírání, život a smrt, úspěch a neúspěch, chudoba a bohatství, důstojnost a nedůstojnost, chvála a hana, hlad a žízeň, horko a zima se střídají v běhu událostí, jako to odpovídá cestám osudu. Nestojí proto za to, nechat si tím vším rušit vnitřní souzvuk.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt