Pondělí, 16. leden 2017 | Svátek má Ctirad Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o úspěchu a neúspěchu - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně.

Lucius Annaeus Seneca
Úspěch dá leckdy čest i těžkým zločinům.
Robert Walser
Ani úspěch, ani nejzatvrzelejší neúspěch nedělá umělce.
Friedrich Nietzsche
Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.
Karel Čapek
Úspěch a neúspěch. Neúspěch znamená neužít přiležitosti. Úspěch znamená zneužít příležitosti.
Byl historickou osobností, která přispěla k rozvoji, bezpečnosti a vzniku Státu Izrael. Byl vzácnou kombinací osobních schopností a veřejného poslání. Dělil svůj život mezi vědu a bezpečnost, mezi dobrovolnictví a vzdělávání, mezi úspěchy a skromnost. [premiér Benjamin Netanjahu na zasedání vlády v souvislosti s Kacirovou smrtí]
Morihei Ueshiba
Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba náš něčemu naučí.
Hésiodos
Před úspěch nesmrtelní bohové zařadili pot.
Neznámý autor
Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
Rudolf Patte
Úspěšné lidi lehce poznáte podle modřin na loktech.
Nesmíme se spokojit s ekumenickými úspěchy v posledních letech, protože nemůžeme pít z jednoho poháru a být spolu shromážděni kolem oltáře. (při náštěvě římského evangelického kostela)

Oscar Wilde
Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi jemnou povahu.
Konfucius
Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.
Miroslav Dolejší
Osamocení každého z nás je logickým důsledkem morálního stavu veřejnosti a úspěšné demagogie vládních skupin - to je stav, ze kterého musíme vycházet a nikoliv před ním kapitulovat. Lidé potřebují především vzor k následování a ten jim mohou poskytnout pouze osamocení jedinci. Jenom tak je naděje, že se alespoň někteří z nich zbaví strachu, který jim brání v hájení osobních postojů. Roztříštěnost veřejnosti je cílem politické manipulace. Zastrašené a dezorientované lidi však nelze organizovat a sjednocovat. Organizace zbabělého houfu je bezcenná. Úkol veřejného odporu a opozice na sebe musí vzít každý jednotlivec. Zdroj: Týdeník Politika, 1991
Elbert Hubbard
Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence.
Na začátku cesty k dokonalosti zakopl o svůj ohromující úspěch.
George Bernard Shaw
Předpokladem úspěchu ve společností je schopnost nechat se otravovat.
Bertrand Russell
Leckdo vděčí za své úspěchy radám, jichž neuposlechl.
Dalajláma
Pesimismus vede k neúspěchu.
Frank Herbert
Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo - ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt