Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o umění - 22. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Georges Braque | Citáty o umění
Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu.Georges Braque
Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno.
Georges Braque
Umění pro lid vynalezli intelektuálové.
Georges Braque
Umění je proto, aby zneklidňovalo.
Georges Braque
Je holdem umělci, když ho vykrádají.
Georges Braque | Citáty o umění
Věda uklidňuje. Umění je od toho, aby rozčilovalo.
Hector Berlioz
Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu.
Ray Bradbury
Umění nám může pomoci s primitivními potřebami, může nás vést opatrnou, vytrvalou, podivnou, uklidňující i oživující cestou ke sladkému rozumu. Ale rozum nás, můj bože, nemůže vést k vášni. On cestu nezná.
Henri Frédéric Amiel
Umění zestárnout je mistrovský kousek, jeden z nejtěžších výkonů velkého umění moudrosti.
Mikoláš Aleš
Umění jež není výrazem vlasti, jež nemá styků s ní, není ničím.
Umění musí být více než fotografický aparát, duši vyjádřiti musí.Marcus Aurelius
Žádné dílo nekonej nazdařbůh a nejinak než podle zásad dokonalého umění.
Marcus Aurelius
Umění žít má více společného s uměním zápasnickým než tanečním, totiž v tom smyslu, že musíš stát pohotově a nekolísavě tváří v tvář úderům i nepředvídaným.
Theodor W. Adorno
Měšťák si přeje bujné umění a asketický život - není to však naopak?
Jan Švankmajer
"Ovšem každý umělec cítí, že jeho tvorba s něčím koresponduje, že má někde kořeny, stejně tak je to u mne. Surrealismus pak vnímám jako svého druhu romantismus dvacátého i jednadvacátého století."
Ale jen když mé umění vyjadřovalo mou duši.
Václav Špála
V umění nakonec člověk je tvůrcem, který určuje bytí obrazu, jeho charakter a prostředky výrazu. Nezaměňujme přírodu s uměleckým dílem. Milovati přírodu a dělati obrazy jsou dvě různé věci. Neděláme podobu světa, spíše oslavu a podobenství jeho. Pokora před přírodou je jistě klad, ale při malování nesmí být člověk pasivní. Na obraze nesmí být tupý opis, nesmí to být dílo člověka, který trpně přírodu přejímá a opisuje.
Karel Šiktanc
Jde o vnitřní sluch. O to, jak vstupují nové věci. Umění vrátit slovo, u kterého cítíte, že je ještě naživu. Musíte vědět, že slovo je ještě schopné života. (o poezii)
František Xaver Šalda
Umění lásky jest uměním doslova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie.
Dominik Čipera
Umělecké dílo, obraz, socha, hudební skladba je výrazem kázně a učí ukázněnosti tím nejúčinnějším způsobem - pouhou existencí, beze slov.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt