Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o umění - 11. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Auguste Rodin | Citáty o umění
Lidstvo nebude šťastné do té doby, dokud všichni lidé nebudou mít uměleckou duši, tj. dokud všichni nebudou mít radost ze své práce.Alexander Roda Roda
Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on.
Božská přirozenost nám dala polnosti, lidské umění vystavělo města.
Herbert Read
Umění je víc než dovednost, neboť dovednost je čistě užitková, zatímco umění je v podstatě prakticky neužitečné.
Herbert Read
Umění je únik z chaosu.
Herbert Read | Citáty o umění
Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.
Herbert Read
Umění se obrodí tehdy, až život sám bude obrozen.
Herbert Read
Umělec musí malovat to, co nachází, nesmí chtít namalovat něco, co nenašel.
Samuel Richardson
Herecké umění spočívá v schopnosti zabránit lidem v kašli.
Ralph Richardson
Herecké umění spočívá v tom dosáhnout, aby diváci nekašlali.
Ptahhotep | Citáty o umění
Máš mluviti jen tehdy, když věci rozumíš. Ten, kdo mluví ve shromáždění, má být umělcem; mluvení je těžší než kterákoliv jiná práce a jen tomu slouží, kdo je ovládá dokonale.Ptahhotep
Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež slouží u tvého mlynáře.
Platón
Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby člověk byl počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován.
Dino Serge Pitigrilli
Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.
Jan Procházka
Umění má říkat to, co má být řečeno, a nemá se zdržovat tím, co nestojí za řeč.
Moderní malíř mě přesvědčí o svém umění, až si vezme ženu, která bude vypadat tak jako ty, které maluje.
Pablo Picasso
Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.
Pablo Picasso
Umění je lež, jež nám pomáhá pochopit pravdu.
Pablo Picasso
Malíř maluje obrazy, které prodává. Umělec prodává obrazy, které maluje.
Pablo Picasso
Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt