Sobota, 24. červen 2017 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o tajemství - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.
Jean Cocteau
Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých.
Oscar Wilde
Skutečné tajemství života je v tom, co vidíme, ne v tom, co nevidíme.
Roger Taylor
Myslím si, že v našich posledních věcech scházel lidem ten typický zvuk naší kapely. The Miracle naopak obsahuje všechny klasické prvky Queen, ale ve zhuštěné podobě. Když budete poslouchat pozorně, uslyšíte skryté odkazy z předchozích desek.
Antoine de Saint-Exupéry
"Sbohem...," řekla liška. "Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." "Co je důležité, je očím neviditelné," opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. "A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá." "A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...," opakoval malý princ aby si to zapamatoval. "Lidé zapomněli na tuto pravdu," řekla liška. "Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži..." "Jsem zodpovědný za svou růži...," opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
Mladá autorka bezpochyby volí temné stránky života. Portrétuje svět lidí odpudivých, ošklivých a zlých, kteří budí stejné množství odporu jako soucitu. Předností tohoto románu je, že se maximálně přibližuje svým hrdinům a odhaluje v nich skryté démony, ani na moment však neztrácí svou důvěryhodnost, ačkoli hrdinové mají groteskní rysy a návyky. Silnými stránkami spisovatelky jsou také smysl pro humor a cit pro jazyk, básnický a zároveň adekvátní pro zvolenou optiku. - Marta Mizuro
Hermann Hesse
Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie, že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná súčasť umenia.
Jean Paul
Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.
Anton Srholec
Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.
Petronius
Smrt drží v ústech spíše oheň než tajemství.
Správné slovo na správném místě - toť tajemství dobrého stylu.
Hérakleitos
Neučenost je lepší skrývat.
Petronius
Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl.
Gabriel Marcel
Problém je něco, co brání v cestě. Mám jej celý před sebou. Naopak tajemství je něco, v čem jsem angažován, co mne přitahuje - a co tedy z povahy věci nemám celé před sebou.
Pavel z Tarsu
Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. [Bible - 1. list Korinťanům, 2. kapitola, 1. verš]
V lásce se žena podobá hudebnímu nástroji, který prozrazuje tajemství svého libozvuku pouze dobrému hudebníkovi.
Eugéne Delacroix
Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.
Malý Princ
Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.
Angelo d’Arrigo
Mojím cieľom nie je matematické lietanie. Mojím cieľom je inštinktívne lietanie, bez prístrojov - tak ako orol. Orol nemá žiaden Chronometer. Lietanie je preňho potrebou. (Das Geheimnis der Adler/Tajomstvo orlov)
Tibor Kočík
Každá duša je plná tajomstiev. Pre básnika sa v tichu stáva maliarskym plátnom. Na jeho pozadí si premieta obrazy ako v čínskej tieňohre. Nie je ľahké nastaviť vlastné líce a streliť si zopár faciek pred zrkadlom. Ukázať svoju tvár nedotklivému publiku. Ale kam by si došiel s konformnosťou a konfekčnou strojenosťou, básnik?
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt