Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o tajemství - 7. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Julius Zeyer | Citáty o tajemství
Co je všem skryté, to láska uhádne.

Émile Zola
Duch skrývající se za tělesnou schránkou, a ne tělesná dokonalost, vyzdvihuje ženu nad její ostatní družky.
Jiří Žáček
Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také - svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví.
Henny Youngman
Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek.
Oscar Wilde
Není žádné tajemství života. Cílem života, má-li život vůbec nějaký cíl, je stále vyhledávat pokušení. A těch není ani zdaleka mnoho.
Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.
Luc de Clapiers Vauvenargues
Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti.
Voltaire
Tajemství úspěchu je mlčet o to, co nevíte.
Voltaire
Tajemství nudnosti: povědět vše, co víte.
Voltaire
Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích namáhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli bez dluhů.
Řeč je k tomu, aby skrývala myšlenky.

William Shenstone
Obdiv je nejzamaskovanější, nejskrytější a nejelegantnější poklonou.
Publilius Syrus
Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.
Publilius Syrus
Za pláčem dědice je skrytý smích.
George Bernard Shaw
Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.
Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.
George Bernard Shaw
Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dost času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastní či nikoliv.
Vladimír Solovjov
Kdo zachraňuje, ten se zachrání. To je tajemství pokroku - a jiné není a nebude.
William Shakespeare
Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.
William Shakespeare
Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt