Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o tajemství - 10. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Chránit vlastní tajemství, toť moudrost, ale očekávat totéž od druhých - toť hloupost.Hérakleitos
Příroda se ráda skrývá.
J. Holeček
Jednotlivec v národě má své chyby, ale souhrn národa je svatý, v něm skryty jsou zárodky všeho dobrého.
Alexandr Ivanovič Gercen
Vývoj ženy je tajemstvím. Pořád nic - paráda a tance, hadí jazýček a četba románů, očka a slzy - a najednou se objeví gigantická vůle, zralá myšlenka, kolosální rozum.
Karl Gutzkow
Láska je tajemství - bohužel, pro mnohé jen obchodní.
Ať si naplánujete cokoli, vždycky se v tom bude skrývat nějaký problém.
Johann Wolfgang Goethe
Pravda své tajemství věčně brání, čím víc jí vzývám, tím méně ji znám.
Anatole France
Pravé tajemství života je hledání krásna.
Anatole France
Stát je jako tělo. Funkce, které vykonává, nejsou všechny vznešené. Některé je třeba skrývat, a to právě ty nejnutnější.
Ernst Peter Fischer
Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto.
Sigmund Freud | Citáty o tajemství
Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.Benjamin Franklin
Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.
Antoine de Saint-Exupéry
Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…"
"Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
"Poušť je krásná…," dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
"Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
"Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"
Ralph Waldo Emerson
Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu.
Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost.
Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme ve skrytu srdce.
Láska je tajemství, jež není možno skrýt.
Eugéne Delacroix
Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.
Jean Dutourd
Umělci mají své tajemství, o kterém sami nic nevědí, cítí je jenom intuitivně.
Jean Dutourd
Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt